kostol2013

Pred rokom l788, teda ešte pred vznikom farnosti, postavili veriaci v obci drevený kostolík, ktorý stál približne na mieste terajšieho Katolíckeho kultúrneho domu.  Tento drevený kostolík časom schátral a nedali sa v ňom už vykonávať bohoslužby. Veriaci ľud sa spolu s kňazom rozhodli postaviť nový kostol. Rozhodnutie o stavbe kostola a farskej budovy sa uskutočnilo 24.augusta l8l3 v Budapešti na zasadaní Kráľovskej miestodržiteľskej rady. Rozpočet na kostol a faru bol stanovený na 25.8l8 zlatých, 4 a l/2 denára. Z tejto sumy sa odrátalo 2.670 zlatých, 4 a 2/3 denára na práce, ktoré mali veriaci odpracovať zdarma. Peniaze na stavbu poskytla Náboženská Základina (Fundus Religioris). Suma určená na stavbu teda predstavovala 23.l69 zlatých, 6 a 2/3 denára.

So samotnou stavbou kostola sa začalo v roku l8l4. Po postavení klemby nad svätyňou a hlavných oblúkov nad loďou kostola, hoci ešte nebol celkom dokončený, už sa v ňom mohli vykonávať bohoslužby.  Kostol požehnal 27. októbra l8l6 kanonik Ján Kmeťko z Kysuckého Nové ho Mesta, ktorý zároveň aj odslúžil prvú svätú omšu. Stavebné práce na kostole boli pritom zavŕšené koncom októbra nasledujúceho roka. V rovnakom čase stavali tiež aj kostol Panny Márie v Kysuckom Novom Meste  (1801 až 1817).  Patrónom nášho kostola bol Suňogovský rod, ktorý nielen napomáhal stavbe kostola, ale mu  zrejme aj vybral titul sv. Jána Nepomúckeho. Sv. Ján Nepomucký, bol totiž tradičným patrónom  rodu Suňogovcov  zamepánov  a majiteľov Budatínskeho zámku. Pretože v roku 1816 bol kostol zrejme len požehnaný jeho posviacka  sa uskutočnila  až  10. novembra  2013  biskupom Tomášom Galisom. Počas vysviacky boli do obnoveného obetného stala vložené aj relikvie bl. sestry Zdenky. Posviacky sa zúčastnili aj  sestry z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave.


Kostol je postavený v klasicistickom slohu. Má jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria. Zaklenutý je pruskými klenbami s medziklenmbovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami, podstrešnou rýnsou a segmentovo zakončenými oknami. Vedľa svätyne sa nachádza sakristia, do ktorej je vchod aj z vonku kostola. Kostol má vstavanú vežu, ktorá má strechu v tvare ihlana. Pôvodne bola veža cibulovitá.  Na chór a do veže je samostatný vchod. Na chóruse sa nachádza organ z čias okolo roku l800. V čase pôsobenia  p. dekana  Tarábka, bol opravený a rozšírený.   

Hlavný oltár bol zostavený koncom l9. storočia zo starších častí pozostávajúcich z l8. storočia. Pôvodne mal hlavný oltár dvojitý bohostánok a l0 drevených svietnikov, z ktorých 4 držali sošku baránka. Pred hlavným oltárom sa nachádzala malá kovová lampa, ktorou sa svietilo iba v nedeľu. V súčasnej dobe hlavný oltár má sochy sv. Petra, sv. Pavla a dvoch anjelov.

Za menzou oltára, na stene visí veľký neskorobarokový obraz sv. Jána Nepomuckého, ktorý má rokokový rám. Obraz namaľoval neznámy autor na konci l8. storočia.  Bočný oltár je zasvätený sv. Vendelínovi – patrónovi pastierov. Dal ho postaviť Ján Hrubý. Oltár je klasicistický, z prvej polovice l9. storočia. V pilastrovej oltárnej architektúre s reliéfom Božieho oka je umiestnený obraz sv. Vendelína.

Druhý bočný oltár je zasvätený Lurdskej Panne Márii a nachádza sa oproti oltáru sv. Vendelína. Kazateľnica je tiež klasicistická, z prvej polovice l9 . storočia. Ozdobená je luiséznou ornamentikou. Nad kazateľnicou je socha Dobrého pastiera. Empírový luster, ktorý sa nachádzal v kostole, bol pre značné poškodenie zložený.

Vo veži kostola je zvonica, kde boli dva zvony. Pôvodné z roku 1823, aj z roku 1879,  ktoré kúpila obec sa nezachovali. Väčší bol zasvätený J. Nepomuckému a menší Panne Márii. V súčasnosti sú zvony štyri. Boli vyrobené v Brne roku 1923 u firmy Dvořák a Soporský.        
Zvony sú elektronicky ovládané zo sakristie. Vznik vežových hodín nie je známy. Po oprave kostola stroj hodín bol rozobratý. V súčasnosti sú hodiny elektronické. Kostol bol  viackrát upravovaný v minulosti aj v súčasnosti. V jeho blízkosti bola v roku 2012 inštalovaná socha Jána Nepomuckého, vydláždený  priestor okolo, upravená fasáda, doplnené zábradlie pred vchodom.  Kostol počas svojej existencie dvakrát vyhorel.

  1. Posviacka kostola  – článok 
  2. Posviacka kostola – článok zo stránky Kongregácie milosrdných sestier Sv. kríža
  3. Kostol – galéria
  4. Zvony nášho kostola
  5. Obrazy v kostole
  6. Kaplnky a kríže
  7. Cintorín – Dom nádeje
  8. Katolícky kultúrny dom Pavla Valjaška
Okolie kostola
farskenádvorie1
Socha Jána Nepomuckého (z roku 2012)

nepomucky

Farská budova
 
Farský úrad

 

 

 
Kostol