Obraz  patróna farnosti  Jána  Nepomuckého

obrazjn

Neskorobarokový obraz z konca 18. storočia.  Zobrazuje v dolnej časti vľavo spoveď kráľovnej Žofie, vpravo  jeho hodenie po mučení do Vltavy. V hornej časti jeho oslávenie v nebi, medzi anjelmi.    Jan Nepomucký


Obraz Božieho milosrdenstva

bm

Klikni na obrázok vyššie – po otvorení stránky klikni na obraz v článku vo vysokom rozlíšení

O obraze


Obraz matky ustavičnej pomoci

História ikony

mupw


Návrat márnotratného syna – prezentácia

ms

Stiahnúť (PPS, 2.1MB)


 

Print Friendly, PDF & Email
Obrazy v našom kostole