Litánia

Litánia

  Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu Litánie k Predrahej Kristovej Krvi Loretánske litánie Litánie k Božiemu  Milosrdenstvu Litánie k svätému Jánovi Nepomuckému Litánie k bl. sestre Zdenke   Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš Pane, zmiluj

O modlitbe

O modlitbe

Modlitba v živote kresťana Modlitba je pozdvihnutie duše k Bohu,  alebo prosba o vhodné dobro, ktoré nás vedie k Bohu. Boh vytrvalo volá všetkých ľudí k tajomnému stretnutiu sa s ním. Modlitba sprevádza celé dejiny spásy, ako vzájomné volanie, ktoré

Slávenia

Slávenia

Slávenie kresťanského tajomstva Liturgické slávnosti – Bohoslužby V kresťanskej tradícii liturgia znamená, že Boží ľud má účasť na „Božom diele”. Centrom liturgického slávenia  je Eucharistia, ktorej sú podriadené ostatné liturgie. Liturgia je vykonávanie Kristovho kňazského úradu Cirkvi, ktorím oslavujeme Boha

Pravdy viery

Pravdy viery

Cesty k viere. (Spracované podľa  katechizmov  Mons. Pavla Janáča a Ignáca Hrubého ) Každý človek hľadá Boha a túži ho poznať, lebo  má v srdci vrodenú túžbu po bohu. Náboženstvo je vzťah človeka  k  Bohu.  Každý  človek  môže  poznať  Boha