Organista, kostolník

Organista, kostolník

Už z kanonickej vizitácie z roku 1828 sa dozvedáme,  že  k pomocníkom či zamestnancom  farnosti patril aj  kostolník, správca kostola, organista, zvonár. Kostolníkom a zároveň správcom fary   v čase vizitácie Juraj Vilim, organistom Jozef Minárik – obaja zastávali aj funkciu zvonárov.   Organista