ROZPIS LEKTOROV

3.4.

 

 

7:30

9:30

1. Vierka Janišová 2. Juraj Janiš

1. Janka Láslopová 2. Milan Pospíšil

10.4.

 

 

7:30

9:30

1. Mária Chovaňáková 2. Augustín Chovaňák

1. Anna Hrubá 2. Jozef Sekera

14.4.

ZELENÝ

ŠTVRTOK

1. Mária Svrčková 2. Peter Kubala

 

15.4.

VEĽKÝ

PIATOK

1. Mária Tulcová 2. Pavol Janíček

 

16.4.

BIELA

SOBOTA

 

1. Vladimír Štrbák

2. Mária Chovaňáková

3. Katarína Ďurišová

4. Milan Pospíšil

 

17.4.

7:30

9:30

 

1. Vierka Janišová 2. Juraj Janiš

1. Janka Košecká 2. Ľubomír Tichý

18.4.

7:30

9:30

 

1. Janka Chovancová

1. Ľubica Košecká

24.4.

7:30

9:30

 

1. Vilma Vlčková 2. Vladimír Štrbák

1. Janka Laslopová 2. Jozef Sekera

1.5.

7:30

9:30

 

1. Martina Svrčková 2. Augustín Chovaňák

1. Anna Hrubá 2. Pavol Janíček

8.5.

7:30

9:30

 

1. Mária Svrčková 2. Juraj Janiš

1. Janka Košecká 2. Peter Kubala

ROZPIS LEKTOROV

15.5.

7:30

9:30

 

1. Katka Ďurišová 2. Vladimír Štrbák

1. Ľubica Košecká 2. Milan Pospíšil

22.5.

 

7:30

9:30

1. Mária Tulcová 2. Augustín Chovaňák

1. Janka Láslopová 2. Ľubomír Tichý

 

29.5.

 

7:30

9:30

1. Vierka Janišová 2. Juraj Janiš

1. Anna Hrubá 2. Jozef Sekera

 

5.6.

7:30

9:30

1.  Janka Chovancová 2. Vladimír Štrbák

1. Janka Košecká 2. Pavol Janíček

 

12.6.

7:30

9:30

1. Mária Chovaňáková 2. Augustín Chovaňák

1. Ľubica Košecká 2. Peter Kubala

19.6.

7:30

9:30

 

1. Vilma Vlčková 2. Juraj Janiš

1. Janka Láslopová 2. Milan Pospíšil

26.6.

7:30

9:30

 

1. Martina Svrčková 2. Vladimír Štrbák

1. Anna Hrubá 2. Ľubomír Tichý

 

 

 

 

Lektori