ROZPIS LEKTOROV

6.12.

7:30

11:00

Milan Pospíšil, Martin Halúska

Ľubomír Tichý, Jana Láslopová

 

13.12.

7:30

11:00

Augustín Chovaňák, Mária Chovaňáková

Pavol Janíček, Jozef Sekera

 

 

20.12.

 

7:30

11:00

Alžbeta Hrubá, Ivanka Sládečková

Peter Kubala, Lívia Kubalová

 

24.12.

 

24:00

 

Martina Svrčková, Katarína Ďurišová

 

25.12.

7:30

11:00

 

Vilma Vlčková, Mária Tulcová

Janka Košecká, Ľubica Košecká

 

26.12.

7:30

11:00

 

Martin Halúska

Pavol Janíček

 

27.12.

7:30

11:00

 

Martin Svrček, Katarína Ďurišová

Anna Hrubá, Martina Svrčková

 

1.1.

7:30

11:00

 

Juraj Janiš, Vierka Janišová

Ľubomír Tichý, Jana Láslopová

 

3.1.

7:30

11:00

 

Milan Pospíšil, Martin Halúska

Pavol Janíček, Jozef Sekera

 

6.1.

7:30

11:00

 

Augustín Chovaňák, Mária Chovaňáková

Peter Kubala, Lívia Kubalová

10.1.

7:30

11:00

 

Alžbeta Hrubá, Ivanka Sládečková

Janka Košecká, Ľubica Košecká

17.1.

7:30

11:00

Vilma Vlčková, Mária Tulcová

Anna Hrubá, Martina Svrčková

 

24.1.

7:30

11:00

Martin Svrček, Katarína Ďurišová

Ľubomír Tichý, Jana Láslopová

 

31.1.

7:30

11:00

Juraj Janiš, Vierka Janišová

Pavol Janíček, Jozef Sekera

 

 

 

Lektori