Ľ u d o v é   M i s i e (SVD – V e r b i s t i)

„…aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (Jn 17, 23)


Nedeľa – 6.9.2020

 07:30   Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

11:00   –  Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

14:30   – Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža  v rodine, vo svete a v Cirkvi“

15:30  – Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy  v rodine, vo svete a v Cirkvi“.


Pondelok-  7.9.2020

Doobeda   Návšteva školy

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou„Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi 

             Kristovi“. Po sv. omši bude  kajúca pobožnosť.


Utorok –  8.9.2020  

Doobeda – Návšteva školy

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu   milosrdenstvu

17:45 – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenieodpustiť a prijať odpustenie,

             dotyk  Božieho milosrdenstva“

Po sv. omši je  beseda s misionármi  – misie a misijné poslanie Cirkvi.


Streda –9.9.2020

Doobeda – Návšteva obecného úradu

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu  milosrdenstvu

17:45 – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou„Krst, Viera, Cirkev“ „Verím   v jednu,

              svätú, katolícku       a apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst.“ 

(Pri sv. omši je obnova krstných sľubov)

Po sv. omši bude Nikodémova noc ( iba vo Farskom kostole).

 

Štvrtok –10.9.2020

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu

17:45 – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Eucharistia – Spoznali ho pri lámaní chleba“

Po sv. omši  je adorácia  a po nej požehnanie chleba.


Piatok –11.9.2020

08:00 – návšteva chorých a udeľovanie sviatosti chorým

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu  milosrdenstvu

17:45 – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána    

            Ježiša   Krista”

Pri sv. omši bude pomazanie chorých.

Po sv. omši bude poklona pred krížom.


Sobota –12.9.2020

10:00 – stretnutie s deťmi

14:00stretnutie s prvoprimajúci   a svata  spoveď pre nich a ich rodicov.

17:45  – video prezentácia k misijnej téme

18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou –  „Zmysel a poslanie rodiny – láska a úcta  

             vo   vzťahoch“

Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov.

Po sv. omši je stretnutie s mládežou.

 

Nedeľa –13.9.2020

07:30  Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

11:00 –  Sv. omša s misijnou kázňou  (prvé sv. prijímanie) – Požehnanie misijného kríža

 „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite Ducha Svätého.“

 V mene Kristovom prosíme každú rodinu a každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, lebo napríklad nemôžeš pristupovať k sviatosti zmierenia, aj tak neváhaj a príď. I pre Teba je miesto v Cirkvi – i Ty do nej patríš. Ak máš prekážky k pristupovaniu k sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a popremýšľať nad tým, ako prehĺbiť, či napraviť svoj vzťah s Bohom.

 

Program ľudových misií vo farnosti Nesluša –  Sv. Jána  Nepomuckého od 06.9 -13.9. 2020.