Po dlhej nemoci zomrela 6. júla 2020 posilnená sviatosťami  v 74. roku života a v 52. roku rehoľného života.   Po rozlúčke v stredu 15. júla 2020  v kaplnke sestier premonštrátok na Svatém Kopečku na Morave, boli  jej telesné  pozostatky prevezené do Nesluše. Vo štvrtok  16. júla sme sa s ňou rozlúčili  v našom  Dome smútku. Po sv. omši  boli jej pozostatky uložené k dočasnému odpočinku v rodinnom hrobe.

Ježíš, Mária, Jozef, Norbert!
Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom ……  ž 73, 26

Odkaz na video

Sr. Augustína Pupková

Zomrela S.M. Augustína Jarmila Pupková pochádzajúca z Nesluše