Vitajte na stránke farnosti sv. Jána Nepomuckého v Nesluši  

 ” Dedičstvo  otcov  zachovaj  nám,  Pane ”    veza

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva si naša obec a farnosť pripomenula významné výročie. V októbri uplynulo dvesto rokov od požehnania nášho kostola a slúženia prvej svätej omše dekanom Jánom Kmeťkom z Kysuckého  Nového Mesta.

Pri tejto  príležitosti sme spustili  aj prevádzku tejto farskej web stránky.  Chceme si aj takto uctiť snahu našich predkov, kňazov a  všetkých, ktorí sa pričinili o rozvoj našej farnosti. 

Naša farnosť, patrí do dekanátu Kysucké Nové Mesto v Žilinskej diecéze.  Farnosť v Nesluši vznikla v roku l788. Predtým Nesluša patrila do farnosti Kysucké Nové Mesto. Do farnosti patrila aj obec Rudinská, ktorá sa osamostatnila pri  vzniku Žilinskej diecézy v roku 2008. Farským  kostolom je kostol sv. Jána Nepomuckého  (1816)  v centre obce.

Správcom farnosti je p. farár Mgr. Martin Lisík. Výročná celodenná poklona: slávnosť Krista Kráľa. Podľa údajov z roku 2015 je počet obyvateľov 3 199. Z toho Rímskokatolíkov: 2 928 V Krsty: 22 Sobáše: 6 Pohreby: 47