Sv. Ján Nepomucký – patrón farnosti (1340-1399 )

Patrónom našej farnosti a kostola sa stal  Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník pochádzajúci z Pomuku v Čechách. Bolo to zrejme aj zásluhou Suňogovského rodu zamepánov  a majiteľov Budatínskeho zámku,  ktorý bol  svetským patrónom stavby kostola. Tradičným patrónom  rodu Suňogovcov  bol práve  sv. Ján Nepomúcky.  Priezvisko Nepomucký vzniklo neskorším chybným čítaním starého latinského výrazu De Pomuk (Pomucký), z ktorého sa utvorilo Nepomuk  (Nepomucký). Sviatok má 16. mája. Vyhlásený za svätého bol 19. marca 1729. Bol obľúbeným svätcom aj v Rakúsko – Uhorsku. V našom kostole ho znázorňuje neskorobarokový obraz z konca 18. storočia a je mu mu zasvätený aj jeden zo zvonov kostola. Farnosť má aj svätcove relikvie, vystavované k poklone v čase jeho sviatku a hodov. Od  roku 2012 je pri kostole aj socha sv. Jána  Nepomuckého.

obraz_nepomuckym

Obraz  sv. Jána Nepomuckého v našom kostole


socha

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole (2012)


relikvie

Relikvie


relikviedet

Relikvie – detail


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sv. Ján Nepomucký je zobrazovaný v kanonickom rúchu – klerike, bielej superpelícii a rochete  (kožušinovom kanonickom plášti), na hlave s  kanonickým biretom. Okolo hlavy máva kruhovú svätožiaru s piatimi hviezdami, pred telom drží kríž a knihu alebo palmovú vetvičku.  Päť hviezd okolo hlavy symbolizuje hviezdy, ktoré podľa legendy , ukazovali kde vo vode leží Jánove telo. Ján Nepomucký sa stal  vzorom mlčanlivosti a dobrého používania jazyka, drží ochrannú ruku nad spovedníkmi i nad tými, ktorí sa spovedajú. Obľubu si získal jeho patronát nad cťou, dobrou povesťou, dobrým menom a reputáciou. Pre svoj mokrý hrob je  patrónom  nad vodou a jej ničivými následkami, nad mostmi  i  nad ľuďmi od vody. Ján Nepomucký je patrónom pocestných a patrónom proti krupobitiu (preto sa aj vinica v Taliansku volá  podľa  Jana Nepomuckého – chráni hrozno, aby mohlo dozrieť). Svätý Ján Nepomucký je hlavným patrónom českej zeme, tak ako je svätý Václav patrónom českého národa. Na Václavskom námestí v Prahe stála ešte v minulom stroročí jeho socha, dokiaľ nebola odvezená do Žebrákov. Jan Nepomucký bol tiež vzývaný ako ochranca proti nebezpečenstvu zo strany Osmanskej ríše. Niektorí  sa domnievajú, že svojím nebeským príhovorom pomohol v roku 1683 k víťazstvu Európanov pri  Viedni a baróni mu z vďačnosti dali postaviť sochu na pražskom moste. Dodnes je patrónom mesta a duchovenstva Benátok. V  Európe sa nachádza okolo  30 tisíc pamiatok na tohto muža . Najznámejšia je jeho socha na Karlovom Moste a hrobka v katedrále sv. Víta. Pamiatky na neho nájdeme v rovnakej miere aj v  Strednej či Južnej Amerike, Indii, na Filipínach i v Číne. Príbeh sv. Jána Nepomuckého  ukazuje aj zaujímavé paralely a obecné problémy ľudského života, pretrvávajúce  až do  dnešných dní. Vnímame ho ako staviteľa mostov medzi ľuďmi, človeka dialógu, strážcu vernosti  a tajomstva.

Životopis

Ján  sa narodil okolo  roku 1340 v trhovej obci  Pomuk, prináležiacej k neďalekému cisterciánskemu kláštoru, ktorého  trosky  sú dodnes pod  Zelenou Horou.  Ján bol zrejme  pokrstený v kostole sv. Jakuba. Na mieste, kam neskoršia tradícia kládla svätcov rodný dom, sa dnes tyčí barokový chrám, zasvätený jeho pamiatke.  Jeho otec Welfin bol zrejme pôvodom Nemec a  bol starostom (richtárom) obce  Pomuk . Základy vzdelania získal v škole, ktorá bola zriadená okolo roku 1344 pri farskom kostole sv. Jakuba. Študoval na Vysokom učení v Prahe a patril medzi najlepších žiakov.

Jánovu cestu k sláve i tragickému koncu ukazuje tento chronologický prehľad:

okolo roku 1340 narodenie 1369: verejný notár v Prahe 1370: vyhotovuje a podpisuje úradné listiny ako verejný notár v kancelárii pražského arcibiskupa. Ján sa na týchto listinách podpisuje ako “syn Welflína z Pomuku, klerik pražskej diecézy, z cisárskej autority verejný notár” . 1380: oltárnik v katedrále sv. Víta 1381: dosiahol bakalarát (nižší akademický stupeň) na pražskej univerzite. 1383 – 1387: štúdium cirkevného práva v Talianskej  Padove ukončené doktorátom . Ján Nepomucký bol pravdepodobne veľmi inteligentní, organizačne schopný a v spoločnosti obľúbený, o čom svedčí fakt, že si ho roku 1386 zvolili za rektora padovskí            študenti zo zaalpských krajín. Z Padovy sa vrátil do Prahy ako doktor cirkevného práva. 1387: kanonik kolegiátneho kostola sv. Egida  a doktor dekrétov 1389: kanonik vyšehradskej kapituly, generálny vikár pražského arcibiskupa vo veciach duchovných 1390: mení  svoju farnosť u sv. Havla za úrad žateckého arcidiakona 20. 3. 1393: umiera  na mučidlách, jeho telo je hodené z kamenného mosta do Vltavy 17. 4. 1393: Jánovo telo sa zachytilo na pravom brehu Vltavy, kde ho našli Cyriaci z neďalekého kláštora  a  pochovali ho v  blízkom kostole sv. Kríža. Neskôr ho preniesli do katedrály sv. Víta, kde je pochovaný v pravej bočnej lodi. (Pravdepodobne od roku1396). Jeho hrob bol uctievaný od začiatku. Pred kanonizáciou bol hrob otvorený a pri manipulácii s lebkou bol nájdený kus hmoty. Odborná komisia konštatovala, že táto hmota je udivujúcim spôsobom zachovaný, svätcov jazyk. Neskôr sa zistilo, že ide o časť mozgového tkaniva. Uctievanie Jána Nepomuckého sa veľmi rýchlo rozšírilo. Mali na tom zásluhu aj misionári. 31. 5. 1721: pápežom Inocentom XIII.  vyhlásený  za blahoslaveného 19. 3. 1729: pápežom Benediktom XIII.  vyhlásený  v Lateránskej bazilike v Ríme  za svätého

Príčiny Jánovej smrti

Hlavnou bola cirkevná schizma a z toho vzniknuté nepriateľstvo medzi kráľom Václavom IV.  a arcibiskupom Jánom z Jenštejna. Kráľovi veľmi záležalo na tom, aby mohol  ovplyvňovať dosadzovanie biskupov a ďalších vyšších cirkevných hodnostárov.  V roku 1393 sa tieto spory vyostrili v súvislosti s voľbou nového kladrubského opáta. Historické pramene hovoria o tom, že Ján zomrel preto, že potvrdil voľbu kladrubského opáta  a tiež preto, že bol úradníkom pražského arcibiskupa Jenštejna, kráľovho hlavného nepriateľa. Iné pramene  uvádzajú dominantnú príčinu Jánovej smrti skutočnosť, že sa opovážil kritizovať samotného kráľa. Ako ďalšia možná príčina sa uvádza, že Ján nechcel prezradiť kráľovi spovedné tajomstvo kráľovnej  Žofie. Je celkom možné že  jeho služby ako právnika, ale i spovedníka využila kráľovná Žofia Bavorská. Nemožno  jednoznačne ukázať, čo  bolo pre tragický skon svätca hlavným dôvodom, mnohé však nasvedčuje tomu, že práve zachovanie spovedného  tajomstva doviedlo kráľa až k nepríčetnej nenávisti. O tom svedčí predovšetkým  kráľova nebývalá aktivita v mučiarni. Veď  osobne Jána pálil na boku pochodňou, aby vyzvedel  potrebné. Aby sa potom definitívne  zbavil umučeného svätcovho  tela, vydal rozkaz hodiť ho večer do Vltavy z mostu, neďaleko od miesta, kde teraz na Karlovom moste stojí socha sv. Jána.  Tajomstvo svojej smrti si teda zobral do hrobu. Niektoré zázraky skúmané pri  svätorečení: 1. Jazyk / v skutočnosti časť mozgového tkaniva/  a jeho  červenanie  pri otvorení hrobky 2. Uzdravenie zoschnutej  ruky Terézie Krepsovej 3. Záchrana Rozálky Hodánkovej pred utopením po páde pod mlynské kolo

chram

Katedrála sv. Víta v Prahe


hrob

Hrob v katedrále


Niektoré zdroje informácií o sv. Jánovi  Nepomuckom na internete:

1. Životopis

2. Stránka  o sv. Jánovi Nepomuckom

3. Jan Nepomucký  –  Světec s pěti hvězdami – nedávno natočený filmový dokument  venovaný  sv. Jánovi Nepomuckému, jeho nadčasového odkazu, ale aj pochopeniu kresťanstva v nás.  Réžia: Otakáro Maria Schmidt.   Pozrieť si ho je možné v menšej kvalite a s reklamou na začiatku aj v archíve českej televízie na adrese: Nejznámější Čech – Jan Nepomucký.
4. Sv. Jan Nepomucký – Česká legenda   –   dokument Českej televízie z roku 1993

4. Sv. Jan Nepomucký – Patrón Rožňavskej diecézy

5. http://cs.wikipedia.org

6. http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/clanky/hagiografie/svaty-jan-nepomucky

7. http://www.fotopraha.com/jan-nepomucky.html

8. http://www.muzeumkarlovamostu.cz/ceske-kralovstvi/reportaz/sv-jan-nepomucky-6/

9. http://www.radio.cz/cz/clanek/116971

10. Jan Nepomucký na Orave   

 

Modlitby k sv Jánovi Nepomuckému:

1.  Tvoje sochy stoja  na toľkých mostoch, ale aj pri cestách ako znamenia. Vypros aj nám všetkým milosť, aby sme budovali mosty k sebe navzájom, aby sme si chránili to, čo ľudí spája. Aby sme sa usilovali o vzájomné zblíženie a vždy k sebe hľadali nové cesty. Amen.

2. Preslávny mučeník, svätý Ján Nepomucký, ktorý si radšej vytrpel ukrutné muky a podstúpil mučenícku smrť, než by si bol vyzradil   spovedné tajomstvo. My, tvoji ctitelia, hľadáme u teba útočisko. Pokorne ťa prosíme,  pomáhaj nám a všetkým tvojim ctiteľom svojím mocným orodovaním u Boha, aby sme z Jeho nesmiernej milosti užívali trvalý pokoj a boli šťastne zachránení od nedostatku, hladu, vojny a chorôb. A tak žijúc v bázni voči Bohu, šťastne sme sa dostali k brehom večnej blaženosti, kde si s naším Pánom, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.  Amen.

3. Litánie

F.Chovaňák

 

Patrón farnosti