Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) je dobrovoľná laická kresťanská organizácia určená pre veriacich kresťanských manželov, rodičov a ich rodiny, ktoré nechcú byť izolované, ale spolu s inými veriacimi manželmi a rodinami sa snažia vo svojich rodinách vytvárať stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby. HKR je katolícka organizácia, avšak otvorená aj pre ľudí z iných kresťanských cirkví.

Vznik HKR siaha do konca 60. rokov, kedy vznikali prvé malé rodinné spoločenstvá. Projektantmi tejto myšlienky a jej konkrétnymi realizátormi najmä medzi mládežou a študentmi boli dve významné osobnosti náboženského života u nás – RNDr. Vladimír Jukl a MUDr. Silvester Krčméry. Nadväzujúc na nich, HKR založil doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., otec piatich detí a jeho súčasný čestný predseda.

HKR aj aktivity, ktoré poriada sú  schválené  Konferenciou biskupov  Slovenska. Aktivity sú zverejnené na stránke organizácie   www.hkrsr.sk

Na tejto stránke  v programoch si môže každý, podla stavu či je slobodný, snúbenec, birmovanec, manželia, rozvedený, vdovec  vybrať program najbližší jeho stavu. Program pre snúbencov napr. nahrádza snúbeneckú prípravu:  Účastníci tohto kurz majú vlastne absolvovanú snúbeneckú prípravu, ktorá je potrebná k sobášu.

Do pozornosti dávame  program  určený pre manželov. V dnešnej dobe ktorá nepraje rodičom, manželom je to vynikajúci program, ktorý môže manželom pomôcť ako sa v rôznych situáciách.  Z našej farnosti sa tohto programu zúčastnilo asi  20 manželských párov.  Po absolvovaní tohto  programu pred 18 rokmi vznikol skrátený názov z HKR – Rodinné spoločenstvo Nesluša.  Väčšina našich spoluobčanov ho pozná hlavne z plesov, ktoré toto spoločenstvo organizuje. Tento rok už to bol 19. ročník.

K aktivitám tohto spoločenstva patrí, resp. v minulosti patrilo:
–  organizovanie programov HKR
–  pomoc pri organizovaní aktivít vo farnosti  
–  stavba obnova sakrálnych objektov 

Výťažok z plesov organizovaných v Nesluši,  bol vždy použitý na charitu, telesne postihnutým občanom a sociálne slabším rodinám.

 

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku