založil v roku 1913 blahoslavený Alojz Guanella sledujúc dva ciele:
1. Rozširovať a zveľaďovať vo svete úctu sv. Jozefa, všeobecného patróna Cirkvi a zvláštneho patróna dobrej smrti.
2. Usilovať sa vyvolať záujem u kňazov a laických veriacich o duchovné dielo modlitieb a dobrých skutkov na pomoc všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo všetkých situáciách. Takto im napomáhať dosiahnuť milosť dobrej, svätej smrti – večného života.

Cez deň, podľa možnosti sa modlievať aj viackrát nasledujúcu modlitbu:

Svätý Jozef pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento deň (túto noc) umierajú.

Prechod do večnosti za pomoci sv. Jozefa

Video1

Video 2

 

Nábožné združenie sv. Jozefa