Cirkev

vaticano vaticanyt
vaticanr ctv

Index
Rímska kúria

Wiki

kuria

papmisijne

misie  
kcs
TK KBS

katechizmusKC

lc
breviar dcza
dekanatknm1 svjn
logo_zdenka_100r
 charita

putnickemiesta

 mindcza
putnickemiestaza  mladez-za-diecezy
Biskupstvá

Banská Bystrica
Bratislava           
Košice    
Nitra
Rožňava
Spiš
Trnava
Vojenský ordinariát
Žilina
Gréckokatolícke
Bratislava   
Košice 
Prešov


Kňazské semináre

Badín (Banská Bystrica)
Bratislava
Košice
Nitra
Prešov
Spišská Kapitula

Farnosti okolie
 
Školy-Vyššie vzdelávanie

Katolícka univerzita
Vysoká škola sv. Alžbety
Kolégium Antona Neuwirtha
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK
Teologická fakulta Katolíckej univerzity  
Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Univerzitné pastoračné centrá

Základné školy v diecéze

Základná škola sv. Augustína v Pov. Bystrici
Cirkevná ZŠ sv. Margity v Púchove
Cirkevná ZŠ Jána Palárika v Rakovej   
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité
ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom    
Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline

Spojené školy v diecéze

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici   
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline
Katolícka spojená škola v Rajci 
ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine  
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Stredné školy v  diecéze

Pedagogická a soc. akadémia sv. Márie Goretti v Čadci
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Rehoľné a farské školy a školské zariadenia v diecéze

Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera v Žiline
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline 
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline
Spojená špeciálna škola internátna sv. Jozefa v Turzovke 

 Centrá voľného času v diecéze

Cirkevné CVČ v Beluši    
Súkromné CVČ Laura v Dubnici nad Váhom
CVČ času sv. Jakuba v KNM
CVČ Božej tváre v MartineCVČ Strom v Žiline 
CVČ Považská Bystrica Rozkvet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiá

 Rádio a Televízia
lux tvnoe
logo_lumen proglas
r7_logo r7_logoCZ
AWR  ffradio
G– radio
gradio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Vydavateľstvá
logossv luc
donbosco dobrakniha
kumran zachej
kna  zaex_logo
 christbook lux
Tlačené médiá
 logo_kn slovomn
rozmer milujtesa
 milujtese  miriam
 nahlas  

adsum

 rebrik  
Eshopy
essv
benedetto
devoceu hlaspp

versk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portály

Zpravodajské
postoj postsvkrest
vyveska1 spravyvyves
tkkbs lifenews
Biblia -modlitba- spiritualita- viera

svate_pismo1www.svatepismo.sk 

www.biblia.sk  

www.mojabiblia.sk

katechizmus kbd
lc

breviar

ls jks

JKS

zalmy
modlitba bm
zivoty christnet
inky-banner800x100 dokostola
cestaplus

knazi

ministranti

organisti

animator putnickemiesta
zastolom bh
hkr Môj príbeh
kristus vkontexte
kormidlo misiefilmom
 
 
 
 

 

České zdroje 
CBK-logo katolcz
vira pastorace
modlcz  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mládež

mladez-za-diecezy mindcza 
zksm mpk
domka erko

dobranovina

godz

Hudba
gospel

gosamka

kpd mediablog
 Hudobné festivaly
 

vp       FB
lumenf

FB
campfest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločenstvá

Rehole

 Konferencia vyšších reh. predstavených
 Alžbetinky
 Augustiniáni
 Baziliáni
 Baziliánky
 Benediktíni (OSB)xBosí karmelitáni
 Congregatiojesu
 Dehoniáni (SCJ)
 Dominikáni (OP)
 Dominikanky
 Františkáni (OFM)
 Františkánky
 Jezuiti (SJ)
 Kanonisky sv. Augustína de Notre Dame
 Kapucíni (OFMCap.)
 Karmelitáni (OCDS)
 Klarisky kapucínky
 Mariánky – Dcéry B. lásky (FDC)
 Milosrdní bratia
 Minoriti (OFMConv.)
 Misionári Najsv. Srdca Ježišovho
 Misijné sestry Kráľovnej Apoštolov
 Pavlíni
 Pallotíni
 Piaristi (SchP)
 Premonštráti
 Premonštrátky
 Redemptoristi (CSSR)
 Redemptoristky (OSSR)
 Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa
 Saletíni (MS)
 Saleziáni (SDB)
 Saleziánky-Dcéry PM Pomocnice(FMA)
 Salvatoriáni
 Satmárky
 Sestry apoštolátu sv. Františka
 Sestry sv. Kríža  (bl. Zdenka) 
 Sestry útechy
 Kongregácia Sestier Matky Božieho Milosrdenstva
 Služobnice Ducha Svätého (SSpS)
 Služobníčky Nepoškvrnene Počatej
 Spasiteľky
 Sestry sv. Cyrila a Metoda
 Školské sestry de Notre Dame
 Školské sestry sv. Františka (OSF)
 Školskí bratia
 Verbisti (SVD)
 Vincentíni (CM)
 Vincentky (DKL)
 Vykupiteľky (SDR)
 Tešitelia
 Tešiteľky

Mužské rehole pôsobiace v Žilinskej diecéze 

Dominikáni (Rehoľa Kazateľov – OP)     v Žiline
Kapucíni (Rád Menších bratov kapucínov)   V Žiline
Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie (MSSCC)   v Žiline
Saletíni (Misionári Matky Božej z La Salette – MS)  v Považskej Bystrici
Saleziáni (Saleziáni don Bosca -SDB)   v Žiline
Verbisti (Spoločnosť Božieho Slova – SVD)   v Terchovej

Ženské rehole pôsobiace v Žilinskej diecéze 

Congregatio Jesu    Považské Bystrica, Ružomberok    
Františkánky (Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského)    Žilina   Františkánky – Čadca
Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda     Turzovka
Kongregácia sestier Panny Márie útechy   Žilina
Saleziánky (Inštitút dcér Márie Pomocnice)      Dolný Kubín
Sestry Matky Terezy (Misionárky lásky)   Žilina
Služobničky (Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene počatej)
Spoločnosť Máriiných sestier    Teplička nad Váhom 
Školské sestry sv. Františka     Žilina
Vincentky (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – DKL)    Žilina, Rajec, Martin
Vykupiteľky (Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa – SDR)    Žilina Zástranie
Zasvätené panny 

Ordo virginum        Žilinská diecéza

Laické

Fórum kresťanských inštitúcií  
Domka  
eRko
Focolare
Františkánsky svetský rád
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Hnutie Svetlo – Źivot
Katolícka charizmatická obnova Slovenska
Misijné Združenie Ducha Svätého
Rodina Nepoškvrnenej
Slovenské misijné hnutie
Viera a Svetlo
Katolícka jednota Slovenska
Združenie Máriina doba
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Svetský rád bosých karmelitánov
Modlitby matiek
Koinonia Ján Krstiteľ
Komunita Blahoslavenstiev
Komunita Cenacolo
Komunita Emanuel
Laura
Fórum života
Samaritán
Taizé
UPC
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
NODAM
Apoštolské hnutie Regnum Christi
Calvary
CVX – ignaciánske združenie
Kalvárka
Komunita Kráľovnej pokoja
Mariánske kňazské hnutie
Misijné spoločenstvo Rieka života
Modlitby za kňazov
Moja komunita
Nový Jeruzalem
Piar
Rieka života
Saleziánski spolupracovaníci
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

 
Odkazy na webové stránky