Kňazi pochádzajúci z farnosti

1.Sucháň, Demeter, OFM  františkánsky bohoslovec
* 10. augusta 1829, Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto – † 1851?, Gyöngyös?, Maďarsko
V Žiline navštevoval nižšie gymnázium a 11. augusta 1847 vstúpil do františkánskej rehole. Teológiu začal študovať v roku 1851 v maďarskom Gyöngyöši a tam pravdepodobne zakrátko zomrel.


2. Július Matuščík  /*17.2.1869  – +8.1.1897/
bol kaplánom  v Čadci  pochovaný v Nesluši A0513

matuscikl


3. Jozef Sucháň (* 20. 7. 1870, +7. 12. 1937) – najdlhšie pôsobil ako farár v Dolných Orešanoch od roku  1907 – pochovaný na cintoríne v Nesluši miesto A0111


4. Ignác Janáč – Hrubý (*18. 5. 1907 Nesluša, +13. 4. 1971 Skačany) – pochovaný na cintoríne v Nesluši miesto A0514 

1935 vysvätený  kaplán Zákopčie, Rosina
1936-39 Rosina dočasný správca
kaplán Krásno nad Kysucou, Dolné Motešice
1940 Valaská Belá
1941-45 dočasný správca Mojtín
1945 správca Krškany okr. Nitra
1947 farár Dolné Krškany
1965-68 Skačany  kaplán

janachrubyx


5. Ján Gašinec (* 26. 1. 1908 Rudinská, + 22. 5. 1993 Papradno)
– pochovaný v Rudinskej               

gasinecjan

– najdlhšie pôsobil ako farár v Papradne

 7. marca 1937 vysvätený v Nitre
1937 kaplán Zákopčie
1939 kaplán Papradno
1940 doč. správca   Papradno
1941 vojenský duchovný
1942 návrat farár Papradno
1955 považskobystrickým okresný a dištriktuálny dekan
6.8.1978 odpočinok
Pochovaný v Rudinskej


6. Ján Špiriak

spiriak

narodený 14. 6. 1944 v Nesluši
ordinovaný 21. 6. 1970
1970 – kaplán Detva
1972 – kaplán Banská Bystrica
1972 – 1974 – kaplán Brezno
1974 – kaplán Letanovce
1977 – správca farnosti Dedinky
1980 – správca farnosti Huty
1985 – správca farnosti Komjatná, k 1. 11. 1996 aj k r.
2000 – farár Krivá, k 6. 6. 2004 aj k 
r. 2005 – farár Vavrečka,
2006 – január 2009 – na odpočinku Krušetnica
zomrel 14. 1. 2009, pohreb v Krušetnici


7. Mons. Stanislav Belák

belak

narodený 1.7.1957 v Nesluši
Presbyterát: 13.6.1982
1982 – 1983 kaplán Čadca
1983 – 1985 základná vojenská služba
1985 – 1989 kaplán Nitra – Horné mesto
1989 – 1990 administrátor Kotešová
1990 – 2013 administrátor Lietava
2000  honorárny dekan
2007   monsignor
2013 – 2016  farár Lietava
zomrel 6.2.2016  pochovaný v Lietave

8. Janáč Pavol (Hrubý – Janáč Pavol), Mons. ThDr., PaedDr., PhD.
* 7. decembra 1942, Nesluša +12. marca 2017

186

príslušný ku Spišskej diecéze
narodený  1942 v Nesluši ako deviaty z desiatich súrodencov
ordinovaný 5. 6. 1966   –     jún 2016 – 50 rokov kňazstva  
ZŠ absolvoval v Nesluši
1959 – maturita na Všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste
1959 – úradník Odevy Žilina
1960 – 1966 – štúdium RK CMBF UK
1. 7. 1966 – kaplán Trstená, Rabča
základná vojenská služba,
1967 (1966) – kaplán Dolný Kubín
1970 – kaplán Trstená
1. 8. 1970 – správca farnosti Krušetnica
1992 – 1. 7. 1996 – farár Spišské Podhradie
1990 – 1993 – vyučujúci špeciálnu dogmatiku katechétom
1993 – 1999 – učiteľ filozofie a metodológie na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula
27. 5. 2001 – pedagóg na Filozofickej fakulte KU Ružomberok
1995 – 1997 – štúdium KU Lublin (Poľsko)
1996 – odborný asistent na Katecheticko – pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity (KPF ŽU) Ružomberok
1997 – ThLic.
1997 – 1998 – doktorandské štúdium RK CMBF UK
1998 – ThDr., PhD
september 1999 – júl 2000 – prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK
september 1999 – júl 2000 – prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK
1. 7. 2000 – 28. 2. 2001 povereným dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
1. 3. 2001 – vedúci katedry kresťanskej filozofie a systematickej teológie FF KU RBK
30. 6.2002-– ukončenie pôsobenie na KU RBK
1. 8. 2002 – 30. 6. 2003 – administrátor Zákamenné
2003 – PaeDr. KU RBK
1. 7. 2003 – na odpočinku
4. 6. 2006 – na odpočinku Krušetnica
2012 – Mons.
INÉ FUNKCIE:
1990 – výkonný tajomník pastoračnej diecéznej komisie
predseda diecéznej Komisie pre duchovnú obnovu
člen celoslovenskej komisie pre duchovnú obnovu pri KBS
člen Katechetickej komisie Spišskej diecézy
1996 – prednášal filozofiu, dejiny filozofie, kresťanskú spiritualitu
Autor:     Bibliografia

rodaci1

Naši rodáci – spoločné slávenie sv. omše v roku 2008
(zľava Ignác Hrubý, Pavol Janáč, Ján Špiriak )


V súčasnosti pochádzajú z farnosti traja žijúci kňazi:

1. Ignác Hrubý
* 18. január 1940, Nesluša,

IGNAC1

príslušný k  Banskobystrickej diecéze
Dátum ordinácie: 17.06.1972
V diecéze od 1.7.1972 do 30.06.2001
Júl 1972 – November 1972   Kaplán – farnosť: Partizánske December
1972 – Jún 1974   Kaplán – farnosť: Kremnica
Júl 1974 – Október 1975   Kaplán – farnosť: Žiar nad Hronom
November 1975 – Jún 1980   správca fary – farnosť: Sklené Teplice
Júl 1980 – Február 1981   správca fary – farnosť: Kremnické Bane
Marec 1981 – Apríl 1990   správca fary – farnosť: Bacúch
Máj 1990 – Apríl 1992  Správca farnosti – farnosť: Tužina
Máj 1992 – Máj 1996    Správca – farnosť: Detvianska Huta
Jún 1996 – Jún 2001    Farár – farnosť: Bacúch
Júl 2001     penzionovaný  – 029 54 Krušetnica č. 126 Mimo aktívnej služby.
Bibliografia


2. Mgr. Jaroslav Vnuk 

vnuk

Diakonát: 13.06.1997
Presbyterát: 27.06.1998
1998 – 2000 kaplán Nemšová
2000 – 2001 kaplán Nitra-Dolné mesto
2001 – 2013 administrátor Považská Teplá
2013 – 2016  farár Martin-Sever
2016  farár Klokočov


3. Mgr. Radovan Čulák

culakradovan

Diakonát: 18.06.1999
Presbyterát: 17.06.2000
2000 – 2001 kaplán Žilina-Mesto
2001 – 2002 kaplán Žilina-Vlčince
2002 – 2003 kaplán Považská Bystrica
2003 – 2004 kaplán Varín
2004 – 2005 kaplán Predmier
2005 – 2006 kaplán Pruské
2006 – 2009 administrátor Podskalie
2009 administrátor Svrčinovec


Z farnosti pochádzajú aj 4  rehoľné sestry:

Sr. Augustína Pupková *1946 +2020 – pôsobila v Kongregácii sestier Premonštrátok v Čechách (z Nesluše)

Sr. Prudencia Ondrušková (Rudinská)

Sr. Faustína     Anna Špircová (Rudinská)     Sestry Služobníčky  Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej

Sestrarudinska

Sr. Monika Šlapková   Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa 

slapkovamonika3

V minulosti:
Sr. Oktaviána Sucháncová
Sr. Adalberta Slížová  Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža   

slizova1

 

Duchovné povolania