Zvony

Zvony

Prvé zvony na kostole boli inštalované niekoľko rokov po stavbe kostola zrejme  v roku 1823. Dva  zvony zakúpila obec v roku l879.  Zrejme boli na kostole  až do prvej svätovej  vojny. Väčší bol zasvätený J. Nepomuckému a menší Panne Márii.