Kanonik Ján Kmeťko z Kysuckého Nové ho Mesta, požehnal 27. októbra l8l6  Neslušský kostol odslúžil v ňom prvú svätú omšu.


*02.aug.1759 Bánovce n/Bebr., o.1783 ;  +07. 10.1836  – † 1836, Kysucké Nové Mesto
Gymnaziálne i teologické štúdia absolvoval v Nitre, ktoré však ukončil v Budíne, kde bol aj vysvätený 1783. Po vysviacke bol kaplánom v Pov. Bystrici, Motešiciach, Košeci a Beluši. V r.1789 stal sa farárom v  Divine. V r. 1791 stal sa dekanom namiesto Rudnayho  a Od 1. januára 1793 dostal do správy kysuckú farnosť i dekanstvo. R.18l4 stal sa titulárnym kanonikom, r. 1827 konzistoriálnym  assesorom.  Kmeťko zomrel v Kys. Novom Meste 07. októbra 1836.  Je pochovaný vpravo pri schodoch do Krížovej kaplnky, kde má i pomník s nápisom ešte donedávna čitateľným – Olim fratrum gaudium – nunc desiderium  (Kedysi radosť bratov teraz túžba…). Spravoval kysuckú farnosť 44 rokov.

Kanonik Ján Kmeťko, Nepomuuk