Farnosť sv. Jána Nepomuckého Nesluša

  1. nedeľa v období „Cez rok“

 

D

Dátum

Čas

      Úmysel sv. omše

Liturgický kalendár

Po

05.07.

07:30

09:30

+Ján Pavlína Anna Pavol

Za život a rodinu

Sv. Cyrila a Metoda, sl.vieroz.

Ut

06.07.

06:30

 +sr. Augustína

Sv. Márie Goretti, panny a muč

St

07.07.

18:30

Za ZaBP

Féria

Št

08.07.

——-

——————–

Féria

Pi

09.07.

18:30

Za ZaBP pre Ľudmilu

Féria

So

10.07.

06:30

Na úmysel darcu

Panny Márie v sobotu

Ne

11.07.

07:30

09:30

Za ZaBP pre rodinu

Za farnosť

15.nedeľa v období „cez rok“

 

Na upratovanie ďakujem pľacu Juríčkovce+Drndovce a prosím pľac Kutiny a Štrbavovce.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola vo výške 495.- Euro.

Dnes bude  1.nedeľná ofera pre potreby farnosti. Darcom Pán Boh zaplať!

V stredu budeme mať „noc s Nikodémom“ od 21:00-22:00h.

V sobotu by sme mali „Fatimskú sobotu“, začíname o 6:30h  sv. ružencom a potom sv. omšou.

Zmena času slúženie sv. omší v nedeľu budú o 7:30h a 9:30h o 11:00h nebude!!

Od 1.7. sa ruší dišpenz od fyzickej neúčasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok!

KN

Oznamy – 14. nedeľa v období „Cez rok“