Farnosť sv. Jána Nepomuckého Nesluša nedeľa po narodení Pána  Svätej rodiny

 

D

Dátum

Čas

      Úmysel sv. omše

Liturgický kalendár

Po

27.12.

17:45

 +Anna

Sv. Jána , apoštola

Ut

28.12.

06:30

+Vlasta Kamenčíková

Sv. Neviniatok, muč.

St

29.12.

17:45

+Milan Greňo a rodičia, r. Greňová Kormanová

5.deň v oktáve nar. Pána

Št

30.12.

06:30

+ Margita Janáčiková

6.deň v oktáve

Pi

31.12.

17:45

+ Ján Janáč a rodičia

7.deň v oktáve

So

01.01.

07:30

09:30

+Jozef Šulgan

 Za farnosť

Panny Márie Bohorodičky

Ne

02.01.

07:30

09:30

+Adela

 Za farnosť

2.nedeľa po narodení Pána

11h  a 11:30h  rozdávanie sv. prijímania.

V stredu pokračujeme v pravidelnej poklone „v noci s Nikodémom“ od 18:30h – 19:30h

Ďakujem pľacu Jancovce+Janáčovce a prosím o upratovanie pľace Guckovce + Červené.

Zbierka na charitu bola vo výške 855 Euro. Darcom Pán Boh odmeň!!    

Keďže pre pandemické opatrenia nie je možné koledovanie dobrej noviny po domoch, kto bude chcieť podporiť projekt DN finančne môže tak urobiť a vložiť do pokladničky na to určenej, vďaka!!

Poďakovanie všetkým ohľadom výzdoby kostola , plachiet….

1 januára bude novoročná a v nedeľu farská ofera, darcom Boh odmeň štedrosť!

Oznamy – nedeľa po narodení Pána