Sr. Adalberta – Veronika Slížová

z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (viac o kongregácii na: www.sestrysvkriza.sk)

Rodičia: Ján Slíž, Jozefína rod. Gašincová

Narodená: 4.1.1912, Nesluša, Kys. N. Mesto

Deň vstupu do rehole: 1.9.1934

Začiatok noviciátu: 29.8.1936

1. sv. sľuby: 31.8.1937 v Podunajských Biskupiciach

Večné sľuby: 30.8.1943

Vzdelanie: 3 mešt., 2 r. ošetrov., rtg laborantský kurz

Kvalifikácia: diplomovaná ošetrovateľka, rtg laborantka

Pred vstupom do rehole pracovala: ošetrovanie v nemocnici

Spoločenstvá:

Bratislava, nemoc., ošetrov., labor. 20.9.1934 – 20.8.1952

Vŕbové, charitný dom (sem boli sestry násilne vyvezené komunistickou mocou) 20.8.1952 – 12.12.1952

Nejdek, NČV (Nejdecké česárne vlny), robotníčka (sem boli sestry násilne vyvezené komunistickou mocou) 12.12.1952 – 1.10.1954

Tatrovice pri Nejdeku, NČV, kuchárka (sem boli sestry násilne vyvezené komunistickou mocou) 1.10.1954 – 28.2.1958

Police nad Metuji, domov dôchodcov – ako zdravotná sestra 1.3.1958 – 31.5.1969

Slávnica, ÚSS (Ústav sociálnej starostlivosti) 1.6.1969 – 7.11.1975

Dudince 8.11.1975 – 30.9.1977

Cerová, charitný domov 1.10.1977 – +14.4.1991 o 16.20 h.

Pochovaná v Cerovej.

Zaujímavosťou skutočnosťou, je že blahoslavená sestra Zdenka začala noviciát v P. Biskupiciach 28.1.1936 a 1. sv. sľuby zložila 30.1.1937, takže istú dobu boli so Sr. Adalbertou v noviciáte spolu, takže zaiste sa poznali.

Sr. Adalberta Slížová