Pôsobila v Kongregácii sestier Premonštrátok  

Vlastným menom  Jarmila Pupková. Narodila sa v Nesluši  18.12.1946, rodičom Márii  a Štefanovi ako prvá zo štyroch súrodencov. Do školy chodila v Nesluši. Potom pracovala v ZVL – K.N.M .

Chodila na Turzovku – Živčákovú, kde sa sa zoznámila s rehoľnou sestričkou  a rozhodla sa ísť do kláštora. Odišla 28.7.1967 do Veľkého Března pri Ústí nad Labem, do premonštrátskeho rádu. V  Tepliciach v Čechách navštevovala  päť rokov Zdravotnú školu. Vo Veľkom Březne zložila na dva  roky dočasné sľuby, potom po štyroch rokoch zložila Večné sľuby. Dostala meno Augustína.  Ošetrovala tam dvadsať rokov starých ľudí. Sedem  rokov pôsobila v Kolíne, tri  roky v Roztokoch u Prahy.

Päť rokov bola  vrchnou sestrou v Hunpolci. Po mozgovú príhode  (postihnutá pravá strana), musela ostať na invalidnom dôchodku. Preložili ju na  Svatý Kopeček u Olomouca. 
S. M. Augustinu Jarmila Pupková zomrela po dlhej nemoci 6. júla 2020 posilnená sv. sviatosťami  v 74. roku života a v 52. roku rehoľného života. Rozlúčka prebehla v stredu 15. júla 2020 v kaplnke  sestier premonšrátok na Svatém Kopečku. Potom boli  boli jej telesné pzostatky prevezené do Nesluše,  kde boli dňa 16.7.2020  po sv. mši  v Dome smútku uložené k dočasnému odpočinku v rodinnom hrobe na cintoríne v Nesluši.

Sr. Augustína – Jarmila Pupková