Pôsobí v Kongregácii sestier Premonštrátok  

Vlastným menom  Jarmila Pupková. Narodila sa v Nesluši  18.12.1946, rodičom Márii  a Štefanovi ako prvá zo štyroch súrodencov. Do školy chodila v Nesluši. Potom pracovala v ZVL – K.N.M .

Chodila na Turzovku – Živčákovú, kde sa sa zoznámila s rehoľnou sestričkou  a rozhodla sa ísť do kláštora. Odišla 28.7.1967 do Veľkého Března pri Ústí nad Labem, do premonštrátskeho rádu. V  Tepliciach v Čechách navštevovala  päť rokov Zdravotnú školu. Vo Veľkom Březne zložila na dva  roky dočasné sľuby, potom po štyroch rokoch zložila Večné sľuby. Dostala meno Augustína.  Ošetrovala tam dvadsať rokov starých ľudí. Sedem  rokov pôsobila v Kolíne, tri  roky v Roztokoch u Prahy.

Päť rokov bola  vrchnou sestrou v Hunpolci. Po mozgovú príhode  (postihnutá pravá strana), musela ostať na invalidnom dôchodku. Preložili ju na  Svatý Kopeček u Olomouca. Tam je už pätnásť rokov. Ak dá Pán Boh v júli 2017 bude päťdesiat rokov  v  reholi  a  uplynie štyridsať štyri  rokov čo bude rehoľnou sestrou.

 

Sr. Augustína Pupková