V Nedeľu 2. októbra 2016 sa pri kaplnke na Žrebíkoch pri vstupe do naše obce uskutočnilo  stretnutie s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu  a modlitbe Loretánskeho litánia.
Modlitby  boli obetované za našu farnosť.  Po  skončení bolo pripravené aj malé občerstvenie. Modlitby pokračovali aj nasledujúce októbrové nedele.

Modlitby pri kaplnke na Žrebíkoch