Každoročne na jeseň po zbere úrody ďakujeme bohu za dary zeme. V sobotu 24. septembra bola sv.  omša s poďakovaním za úrodu .  Aj tento rok pripravili naše ženy a dievčatá v nasledujúcu sobotu z jednotlivých druhov zeleniny a ovocia, peknú výzdobu okolo  oltára.

Výzdoba z darov zeme