V Nedeľu 25. septembra 2016 , bola za pekného počasia a bohatej účasti v Neslušskej osade u Hutyrov, Čulákov už tretí rok slávená sv. omša v prírode. Pri kaplnke nad osadami ju pripravili osadníci z okolia spolu s Občianskym združením “Priatelia Kysúc”. Omšu slúžil pan farár Ivan Pšenák spolu s kňazmi na odpočinku Mons. Ondrejom Sandanusom a s Mons. Jánom Šmelkom. Omša bola obetovaná aj za bývalého Lietavského farára nedávno zosnulého Mons. Stanislava Beláka. Ten túto túto lokalitu s obľubou navštevoval aj spolu so svojimi mladými a rodákmi z Nesluše. Na koniec bolo pripravené bohaté občerstvenie.  

 

01w

Pán  farár  Ivan Pšenák  spolu s kňazmi na odpočinku Mons. Ondrejom Sandanusom a Mons. Jánom Šmelkom

02w 

Stanko Belák pri slávení sv. omše v Neslušskej  osade Hutyrovce, Čulákovce         5.7.2010

Svätá omša pri kaplnke v osadách Hutyrovce a Čulákovce