304V nedeľu 20. novembra na sviatok Krista Kráľa  bola v Nesluši slávnosť pri príležitosti 200. výročia nášho kostola.  Svätú omšu celebroval vzácny hosť  apoštolský nuncius Mario Giordana,  za prítomnosti nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a ďalších kňazov.  Slávnostné vyhlásenie vymenovania apoštolského nuncia,  bolo práve počas   biskupskej inaugurácie Mons. Tomáša Galisa za Žilinského biskupa 15. marca 2008 v Žiline.

Slávnosť začala sprievodom s farskej budovy. Na úvod privítal hosťa náš pán farár aj pani starostka. Apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana vo svojom príhovore vyzdvihol nielen vzácne výročie postavenia kostola, čo bolo zaiste prejavom živej viery našich predkov, ale spomenul aj to, že požehnané dni Roka milosrdenstva sa završujú nie náhodou dnes, na Slávnosť Krista Kráľa. „Oslavovať Krista Kráľa neznamená nič iné ako si uvedomiť, že sám Kristus nás chce priviesť do svojho nebeského kráľovstva, že s ním budeme naveky v raji, pretože iba On ako Boh dokáže priniesť človeku pravé šťastie a dokáže nasýtiť hlad jeho duše,” uviedol arcibiskup Giordana.

406Po slávnostnej  sv. omši apoštolský nuncius Mario Giordana posvätil aj novú vitráž s vyobrazením patróna farnosti sv. Jána Nepomuckého, umiestnenú na priečelí nášho chrámu. Na konci slávnosti bolo malé agapé.

 

 

Foto zo slávnosti    

Fotoprezentácia

Video zo slávnosti


Článok o slávnosti v KN č. 49 2016

Stiahnúť (PDF, 129KB)

Článok v Naša diecéza 1_2017

Stiahnúť (PDF, 465KB)

 


Počas ďalších dní prebiehala  vo farnosti aj vizitácia z biskupského úradu. V utorok 22. novembra si našu farnosť pri tejto príležitosti pozrel a celú aj prešiel  náš  diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.  Počas celého dňa  aj po sv. omši večer sa stretol  s našimi farníkmi.

200. výročie postavenia a požehnania nášho kostola