V Nedeľu 12. 6. 2016 sme si v našej farnosti pripomenuli 50. výročie kňazstva nášho rodáka  Mons. Pavla Janáča. Sv. omša bola slávená v deň  50. výročia slávenia primičnej sv. omše v našom kostole. Kázeň mal jeho starší brat Ignác Hrubý, na záver pripomenul náš rodák hlavne tri veci, dôležité v dnešnej dobe rozmáhajúceho sa ateizmu: Úcta ku kostolu,  pravidelná nedeľná omša a úcta k rodičom.

 


Časť z jeho bibliografie

   

 

50. výročie kňazstva Mons. Pavla Janáča