Kaplnka na Žrebíkoch

Kaplnka U Holých

Nachádza sa na začiatku  obce (v smere z Kysuckého Nového Mesta), pri hlavnej ceste, v nadmorskej výške 426 m. Po miestnom farskom kostole sv. Jána Nepomuckého z roku 1816 je to najväčší sakrálny objekt v Nesluši. Kaplnka bola postavená za pôsobenia kňaza Karola Mišíka aj na počesť obetí prvej svetovej vojny, ktorá si  v Nesluši vybrala svoju krvavú daň. Mená 63 padlých Neslušanov  sú uvedené na dvoch pamätných tabuliach, osadených na vstupe do kaplnky. Nad vstu­pom do kaplnky je nápis VEČNÁ SPOMIENKA NA PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE 1914 -1918.  Úhľadná kaplnka s vežou a loďou, vhodne zakomponovaná do krajinného prostredia bola v roku 2012 renovovaná (fasáda, strecha, schody, osvetlenie) a upravené bolo i jej okolie. Interiér kaplnky dopĺňa pôsobivý oltárik so sochou Panny Márie a obrazmi svä­tých. 

napiskaplnka

kaplnkaww

Interiér kaplnky

interierkaplnkyzrebiky

Kaplnka U Holých

Kaplnka U Holých

Okrem kaplnky na Žrebíkoch sa v intraviláne obce Nesluša, v miestnej časti U Hollých, hneď povedľa štátnej cesty v nadmorskej výške 420 m nachádza aj menšia prícestná kaplnka z roku 1906, renovovaná v roku 2002 členmi miestnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. V jej interiéri je zriadený oltárik so sochou Panny Má­rie s malým Ježišom v náručí. Kaplnka pôdorysných rozmerov, umožňujúcich vstup do objektu, slúži miestnym oby­vateľom ako miesto piety. 

 

Kaplnka U Bielych

Kaplnka U Bielych

Nachádza sa v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce, na západnom okraji osady U Bielych, pod blízkym lesíkom v nadmorskej výške 800 m. Sčasti omietnutý dre­vený objekt s vežou i zvonom, väčších pôdorysných rozmerov, umožňuje vstup do objektu niekoľkým osobám.Kaplnku postavil v päťdesiatych rokoch 20. storočia niekdajší tamojší obyvateľ Štefan Šulgan za pomoci ostatných obyvateľov osady. Vysvätil ju Ján Tarábek v roku 1956. Pôsobivo upravený a udržiavaný interiér kaplnky so sochou Panny Márie, doplnený obrazmi svätých, je vyhľadávaným miestom piety a odpočinku. Príležitostne sa pri kaplnke slúžia i sväté omše. Necelých 400 m pod osadou U Bielych sa na okraji lesa nachádza starší drevený kríž s umučením, vedľa ktorého stoja dve lipy s priemermi kmeňov 40 a 50 cm.

Kaplnka u Kubalov

117u_kubalov_std

Murovaný objekt väčších pôdorysných rozmerov, umožňujúcich vstup do kaplnky niekoľkým osobám, s vežou a loďou, sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce, bezprostredne pod osadou Kubalovci, v nadmorskej výške 755 m. Kaplnka z roku 1950, situovaná na kamennej terase, na ktorú je zabezpečený prístup kamennými schodmi, omietnutá vápennou omietkou, esteticky pôsobivo stvárňuje okolité prostredie.Starostlivo je udržiavaný aj interiér kaplnky s oltárikom Panny Márie a obrazmi svätých.

Kaplnka pod Kubalovcami

Asi 400 m poniže kaplnky U Kubalich, vedľa lesného chodníka, v nadmorskej výške 710 m nachádza sa murovaná kaplnka malých rozmerov – zasklený otvor so sochami a obrázkami svätých. Objekt s vežičkou je starostlivo udržiavaný, oplotený dreveným plô- tikom. Povedľa rastú dve lipy s priemermi kmeňov 60 a 65 cm. Kaplnku postavil za po­moci spoluobyvateľov osady Kubalovci tamojší rodák Michal Kubala. Na kaplnke je nápis NA SLÁVU MATKY JEŽIŠOVEJ 1931.

Kaplnka na Majtánkach

096majtanky_std

Nachádza sa v juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce, necelých 300 m nad osadou Majtánky, v nadmorskej výške 650 m. Je murovaná, malých rozmerov so zaskle­ným otvorom. Podľa záznamu na objekte pochádza údajne z roku 1703, odkedy bola viac­krát obnovovaná, a renovovaná je i v súčasnosti. V blízkosti kaplnky stoja štyri pagaštany s priemermi kmeňov 40-50 cm. Z miesta sú pekné polkruhové výhľady na Kysucké Nové Mesto, Brodnianku, Rochovicu, Žilinu, Veľké a Malé Vreteno, na hrebene Malej Fatry a i. Okolo kaplnky vedie modro označená turistická trasa z Kysuckého Nového Mesta na Zákopčie-Majer (Cesta Viliama Galvánka), resp. zeleno označená trasa z Nesluše do Suchej a Ochodnice. 

Kaplnka U Jurdov

ujurdov

V severnej časti katastrálneho územia, v osade Jurdovci, v nadmorskej výške 780 m sa nachádza murovaná kaplnka malých rozmerov so zaskleným výklenkom, postavená v roku 1950 staviteľom Jozefom Rapušákom. Vedľa kaplnky rastú dve mladšie lipy a dve jedličky, a len niekoľko metrov od nej sa nachádza pamätná lipa s priemerom kmeňa 130 cm.

Kaplnka U Balošákov

123u_balosakov_std

V severozápadnej časti katastrálneho územia, medzi osadami Balošákovci a Dudá- šovci, v nadmorskej výške 775 m nachádza sa murovaná kaplnka malých rozmerov so zaskleným výklenkom, postavená v roku 1949. Kaplnku s nápisom MÁRIA ORODUJ ZA NÁS postavil tamojší obyvateľ Ondrej Mičák. Vedľa kaplnky stojí lipa s priemerom kmeňa 80 cm.

Kaplnka U Játich

ujatichn

Necelých 200 m juhovýchodne od bývalej osady U Játich, ktorá sa rozprestierala v severozápadnej časti katastrálneho územia obce, sa na hrebeni povedľa lesnej cesty, v nadmorskej výške 825 m nachádza murovaná kaplnka malých rozmerov so zaskleným výklenkom, v ktorom sú umiestnené sošky svätých. Kaplnku s nápisom AVE MÁRIA tam za pomoci spolku miestnych urbárnikov postavil v roku 1943 tamojší obyvateľ Matúš Škybraha. V roku 2011 bola kaplnka renovovaná. Drobný sakrálny objekt je nemým sved­kom požiaru, pri ktorom v roku 1970 vyhorela do tla celá osada. Pri kaplnke stoja štyri lipy s priemermi kmeňov 45 – 60 cm a v blízkosti zhoreniska dve staré pamätné lipy. V súčasnosti možno kaplnku U Játich, dokonale schovanú v lese, identi­fikovať podľa neďalekej osady Tabačkovci, od ktorej je vzdialená juhovýchodne asi 300 m.

Kaplnka U Čulákov

127u_hutirov_std

V severozápadnej časti katastrálneho územia obce, 150 m juhozápadne od osady Čulákovci sa na hrebeni, na katastrálnej hranici s obcou Dlhá nad Kysucou, v nadmorskej výške 805 m nachádza murovaná kaplnka malých rozmerov so zaskleným výklenkom, ktorú v roku 1951 postavil tamojší obyvateľ Karol Grešák. V roku 2005 ju vkusne renovo­val jeho syn Ladislav Grešák a vysvätil ju farár Miroslav Lysičan pôsobiaci vtedy v Nesluši. Kaplnka je okrem miesta piety a oddychu významným orientačným bodom na turis­tickej hrebeňovej trase, vedúcej cez Jakubovský vrch. Pri kaplnke rastú dve mladšie lipy s priemermi kmeňov 20 a 30 cm.

Kaplnka U Ondruškov

DSCN2450

Bezprostredne v osade Ondruškovci, vo východnej časti katastrálneho územia obce, sa nachádza nová murovaná kaplnka malých rozmerov, postavená pri chalupe so súpisným číslom 642. Vo väčšom zasklenom výklenku je umiestnený kríž s Kristovým umučením. 

Kaplnka za Ondruškovcami

podondrusk1

Zaujímavá kaplnka malých rozmerov – zasklený výklenok so sochou Panny Márie – postavená z opracovaného kameňa sa nachádza aj 600 m východne od osady Ondruškovci, na rozhraní s Ochodnicou. Na smrekovci povedľa nej sú osadené dva sväté obrázky. 

 

Lurdská jaskyňa v Suchej

suchaklimkovci

Vo východnej časti katastrálneho územia, v osade Suchá-Klimkovci, postavili v roku 2008 niekdajší tamojší obyvatelia a ich potomkovia unikátnu kaplnku, ktorú nazvali Lurdskou jaskyňou. Vymurovaná je z tesaného kameňa, na svahu povedľa cesty. V kamennom výklenku, opatrenom kovovou mriežkou je umiestnená socha Panny Márie, ku ktorej je prístup kamennými schodmi. Zruční murárski majstri zachytili a upravili aj miestny pramienok, takže kaplnka okrem miesta piety a oddychu slúži aj ako vyhľadávaný zdroj osvieženia v letných mesiacoch.Objekt, celý z prírodného kamenia, obklopený zeleňou v blízkosti dreveníc, vhodne zapadá do okolitého krajinného prostredia a zároveň vytvára výraznú dominantu osady. Kaplnka – Lurdská jaskyňa, bola vysvätená 15. septembra 2008, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Patrí, ale do farnosti  Ochodnica farnosťou, pretože osada Suchá cirkevne patrí do tejto farnosti. 

Kaplnka pri kríži na Nižnom konci

kaplnkaprikrizink

Kríž na veži kostola 

kriznavezi

Posvätený 25.4.2008

Misijný kríž na kostole

misijny

Kríž pri obetnom stole

oltkriz

Konsekračné kríže

konskrize

Štyri kríže na stenách nášho chrámu  –  biskup ich pri posviacke kostola potrel  posväteným olejom a sú znakom posvätenia chrámu. V minulosti  ich bývalo až dvanásť a boli  maľované  v miestach chrámu. Symbolizujú aj apoštolov.

Kríž U Holých

Kríž U Holých

Povyše kaplnky U Holých sa vedľa  cesty, pred rodinným domom so súpisným číslom 804, nachádza aj neveľký kamenný kríž z roku 1909, na ktorom je nápis JEŽIŠU KRISTE UKRIŽOVANÝ SMILUJ SA NAD NAMI!

 

Kríž U Holých

080u_holych_std

Kríž U Drndov

081u_drndov_std – kópia    

Kríž U Špiriaka

082u_spiriaka_std

Kríž U Janáčich

083u_janacich_std   

Kríž na Nižnom konci

nadolnomkonci

Kríže pri Štrbovských  lúkach

pristrbovských

Kríž na  pamiatku úmrtia Pavla Kubalu dňa 18.12.2009
Vysvetený  bol 17.10.2010 . Brat  Jozef, syn Peter a kamarát Tono

Neďaleko  sa nachádza ďalší kríž  na pamiatku R. Chovanca 1994

087strbovske_luky_std
Kríž pod Majtánkymi

089majtanky_std  
Bezprostredne pod osadou Majtánky, povedľa prístupovej cesty, nachádza sa renovo­vaný drevený kríž s kovovým umučením. Pôvodný kríž, ktorý tam v roku 1953 postavila rodina Kormanová, bol v roku 2001 renovovaný rodinou Greňovou.

Kríž v Sedle nad Suchou
vsedlepodsuchou

Kríž z roku 2009

Obrázok  v Sedle nad Suchou
100sucha_razcestie_std – kópia   
Kríž pod Kantorovcami

podkantorovcami

Obrázok pod Kantorovcami
   105u_ondruskov_std
Kríž U Ondruškov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 V osade Ondruškovci sa nachádza  kamenný kríž s umučením, na ktorom je nápis KU CTI A SLÁVE BOŽEJ VENUJE JÁN ŠULGAN, 9. 8. 1949. Vedľa kríža stoja dva agáty s priemermi kmeňov 60 cm.

Kríž nad Mičekovcami

V severovýchodnej časti katastrálneho územia, asi 100 m nad osadou Mičekovci, sa na hrebeni v nadmorskej výške 834 m vypína viac ako 8 m vysoký drevaný kríž s umuče­ním, v súčasnosti najvyšší svojho druhu na Kysuciach. Osadený je v betónovom podstavci, ukotvený oceľovými lanami. V roku 1994 ho postavili z vďaky tamojší rodáci a v tom istom roku bol vysvätený neslušským správcom farnosti, dekanom Jánom Tarábkom. Kríž je okrem miesta piety a oddychu významnou dominantou okolia.

110u_micekov_std

Kríž U Mičekov

 115u_micekov_std

Drevený kríž s umučením z roku 1996 sa nachádza  bezprostredne pod osadou Mičekovci.

 Kríž na Petránkach

napetrankach

Kríž U Grešákov

gresakov

Bezprostredne nad osadou Grešákovci, v severozápadnej časti katastrálneho územia obce, sa nachádza renovovaný drevený kríž s umučením. Pôvodný kríž, ktorý dal vyho­toviť tamojší obyvateľ Matej Grešák a ktorý vysvätil neslušský farár Martin Konopa, tu stál od roku 1953 do roku 2002, kedy bol nahradený novým krížom. Vyhotovil ho tamojší rodák Viliam Grešák s rodinou a v roku 2003 ho vysvätil farár Miroslav Lysičan.

Kríž U Hutyrov

hutirov

Neveľký drevený kríž s umučením sa nachádza v severozápadnej časti katastrálneho územia obce, asi 100 m východne od osady Hutyrovci, neďaleko murovanej budovy bý­valej školy. Postavený je na mieste, kde začiatkom roka 2000, kedy na Kysuciach napadlo mimoriadne veľa snehu, zamrzol neslušský mládenec Roman Tabaček. Kríž v tom istom roku vysvätil vtedajší neslušský farár Peter Beňo.

Kríž  na Ostrom

141ostre_std

Drevený kríž s umučením v osade Ostré (západná časť územia).

Kríž pod Ostrým

145ostre_std

Obnovený drevený kríž s umučením sa nachádza aj 400 m juhovýchodne od osady, v lesíku na okraji cesty

Kríž pod Ostrým

ostresamuhelovcidubenovci

Pod osadou  (smerom k osade Červené), na mieste, kde v zime roku 1995 zahynul tamojší mladý obyvateľ Ján Macanga, stojí ďalší drevený kríž s umučením. V roku 1996 ho vysvätil kaplán Viktor Jakubov, ktorý toho času pôsobil v Nesluši.

Kríž v Červenom  

147cervene_std

Kríž na Ploštinách

150na_plostinach_std

Kríž U Parišov

153u_parisov_std

Kríž pod Černíkovou

Necelý kilometer západne od centra obce Nesluša vypína sa vrch Černíková s nad­morskou výškou 626 m, ktorým vedie katastrálna hranica s územím Rudinskej. Asi 500 m juhovýchodne od jeho vrcholu, na okraji lúčiny obkolesenej smrekovým a borovicovým lesom, v nadmorskej výške 485 m sa nachádza 5 m vysoký kamenný kríž z roku 1912. Vedľa neho stoja štyri pamätné lipy s priemermi kmeňov 80 – 100 cm. Tento atypický sakrálny objekt, oplotený kovaným plotom, tvoria tri monolitické čas­ti, osadené na schodovitom betónovom podstavci. Na spodnej časti monolitu je osadená doska s nápisom   JEŽIŠ ŽIJE JEŽIŠ PANUJE JEŽIŠ ZVÍŤAZÍ 1912. Nad doskou je monolit s výklenkom a plastikou Panny Márie a na samom vrchu kríž s umučením. O pôvode tohto zaujímavého objektu niektorí pamätníci hovoria, že ho dal postaviť istý občan z vďaky, že sa po dlhom bezdetnom manželstve konečne dočkal po­tomka.  Kríž vysvätil vtedajší správca neslušskej farnosti Karol Mišík.  Okolo kríža vedie chodník a lesná cesta na Rudinskú. Na lúčine pri kríži sa v päťdesia­tych rokoch minulého storočia hrávali prvé neoficiálne futbalové zápasy medzi Neslušou a Rudinskou. Keďže išlo o súkromný pozemok, ktorý Neslušania neskôr poorali, začas sa tu s futbalom prestalo, avšak ešte donedávna sa tam hrával futbal rekreačne znova. Dnes je tento priestor obľúbeným oddychovým a pietnym miestom.

Kríž na Puškátke

puskatka

Kríž na Páleniciach

palenica

Kríž na strome – cesta na Majtánky
cestamajtanky
Obrázok na konečnej

  

Krížik na  konečnej

konecna2

Obrázok pod Liskovcami

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Obrázok pod Hlbokou  (Poľany)
  169polany_std
Kaplnky a kríže