2006

Kostol rok 1905

1906 Kostol

Pozdrav z Nesluše z roku 1906  podpísaný vtedajší p. farár Gašparec 

pohladnica1905

Pohľadnica z Nesluše
Zrejme jedny z najstarších fotografií  nášho kostola


Suvenír 1905webu

slavnost1905

Neidentifikovaná veľká slávnosť v Nesluši v roku 1905.
Druhý zľava vtedajší kaplán v KNM neskorší biskup Karol Kmeťko, tretí sprava bývalý farár  v KNM Jan Póšta, druhý  sediaci sprava  vtedajší farár v Nesluši  Gašparec, tretí sediaci  sprava Koloman Szmida farár KNM


kostwwkostol2016w

 

 

 

 

 

 

 

 

Františkásky kostol sv. Barbory v Žiline,  ktorý spravujú v súčasnosti Dominikáni. Tu sú  pochovaní v krypte  za hlavným oltárom, prví správcovia našej farnosti,  františkáni  Samsom Ulrich (1788 – 1795)  a Rudolf Kuszy – Kusý (1795 – 1799). 


podpisapeciatka1908

Podpis p.farára  Mišíka,  pečiatka farského úradu z roku 1908


kaplnka193842bweb

Kaplnka na Žrebíkoch  v rokoch  1938 – 42  ( pravdepodobne kňaz Dr. Andrej Paldan z Kys. Nového Mesta   a vpravo Neslušský farár Félix Mikuš)

kaplnka50

Kaplnka v päťdesiatych rokoch

kplnka2002

Kaplnka v roku 2002

kaplnka

Kaplnka po obnove v roku  2013


List Krabáča

List s podpisom p. farára Jána Krabáča na prosebnej listine  zo dňa 30. augusta 1819 


kd1

Z akcie v kultúrnom dome  vpravo  p. farár K. Mišík  vľavo kaplán 30te roky


ivanovbozietelo

S procesie na Božie Telo  v centre obce pán farár Boris Ivanov  pôsobil v Nesluši 1942-1949


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Ružencové spoločenstvo 1953

tarabek_turzovka

P. farár Ján Tarábek ako kaplán  v Turzovke  1942


 

 

Posviacka kaplnky U Bielych 1956


 

 

Kostol v čase  150.  výročia kostola 1966


Primície Nesluša 1966  - rodičia, brat Ignác a p.f. Tarábek
Primície Pavol Janáč  Nesluša 1966 – rodičia, brat Ignác a p. farár  Tarábek

jprodaci

Pavol Janáč a Jan Špiriak na stretnutí  Katechetickej komisie Spišskej diecézy
s pápežom sv. Jánom Pavlom II.


pricnaignach

Z primičnej slávnosti  Ignác Hrubý 1972


0038

Sprievod na sviatok  Božieho tela 50-roky


umicekov

Posviacka kríža Nad  Mičekovcami 1994


066a

Zo slávnosti 220. výročie farnosti  v Nesluši  S. Belák s muzikantami  


 oceneniesbelaka

Minister školstva EugenJurzyca a  ocenený Mons. Mgr. Stanislav Belák hon. dekan 26. marca 2012    medaila  sv. Gorazda za obetavú pedagogickú prácu a aktivity zamerané na duchovné hodnoty mladej generácie.


Print Friendly, PDF & Email

 

Obrázky z histórie