Nitrianske biskupstvo s radosťou oznamuje, že Mons. PETER BEŇO menovaný pomocný biskup Nitrianskej diecézy vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. VILIAMA JUDÁKA nitrianskeho biskupa prijme BISKUPSKÚ VYSVIACKU na Skalke pri Trenčíne 24. apríla 2021 o 11.00 hod.  Spolusvätiaci biskupi: Mons. GIACOMO GUIDO OTTONELLO arcibiskup-Apoštolský nuncius  a Mons.  MARIÁN CHOVANEC  banskobystrický biskup

Mons. Peter Beňo sa narodil 2. 9. 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou Bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci, a potom v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na Bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. 9. 1996 v Terchovej.  • Postupne pôsobil na viacerých miestach – ako kaplán v Púchove ( 1996 – 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997- 2002 ), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povolaní (2002-2008), asistent Teologického inštitútu v Nitre (2002 – 2004), odborný asistent Teologického inštitútu v Nitre (2004- 2008), farár v Soblahove ( 2008-2014 ), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014 ), ako rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika (2016) súčasne ako dekan Trenčianskeho dekanátu (2018). • Pápež František ho 29. januára 2021 vymenoval za pomocného biskupa  nitrianskej diecézy. Titulárne sídlo nového biskupa je starobylé biskupské sídlo Amudarsa, na území dnešného Tuniska. 

Erb Mons. PETRA BEŇA

Základom erbu je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádzajú prvky z erbu Nitrianskeho biskupstva, ktoré odkazujú na zakladateľa biskupstva, pápeža Jána Vili. a cyrilo- metodskú tradíciu Nitry. Heraldicky ľavú stranu vypÍňa kľúč , ktorý je symbolom sv. Petra, apoštola, krstného patróna nositeľa erbu. Orlia hlava pochádza z erbu Diecéznej svätyne na Skalke pri Trenčíne, kde nositeľ erbu pôsobil pred menovaním za biskupa a vyjadruje jeho úctu k diecéznym patrónom sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi. Orol je zároveň symbolom sv. Jána Evanjelistu, na ktorého biblický citát odkazuje aj biskupské motto. Modré pole svojou farebnosťou odkazuje na erb pápeža Františka, ktorý nositeľa erbu vymenoval za biskupa a zároveň erb biskupovej rodnej obce Prusy. Latinský kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi. Pod štítom je umiestnené krédo biskupa – SPOZNALI SME BOŽIU LÁSKU (COGNOVIMUS CARITATEM DE!) – odvodené z Prvého listu apoštola sv. Jána: ,,A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku , akú má Boh k nám.” ( 1Jn 4, 16).

Autor heraldického návrhu a kresby erbu:  doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 

Stiahnúť (PDF, 403KB)

Vysviacka Mons. Petra Beňa bude 24. apríla na Skalke pri Trenčíne