Sv. Tomáš Kempenský v knihe Nasledovanie Krista:

Keď človek urobí všetko, čo môže a úprimne sa kajá, koľko krát ma vzýva o odpustenie a milosť, platia preň slová:  Akože žijem , hovorí  Pán, nežiadam smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. .. a na ich hriechy a neprávosti už viac nespomeniem, ale všetky mu budú odpustené. 

Kto má potrebu si dať vyslužit sviatosť zmierenia , nech sa v tomto čase pandémie ohlási telefonicky na farskom úrade 041 /428 18 06, kde dohodneme dátum a čas svätej spovede.
Požehnaný čas veľkého pôstu.
Sviatosť zmierenia – informácia