V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že Mons. Ondrej Sandanus, dekan zaopatreny sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 16. januára 2021 v 80. roku života a v 53. roku kňazstva.
Pohrebné obrady budú v stredu 20.januára 2021 o 14.00 h v Kamennej Porube, kde bude aj pochovaný.
R.I.P.

Mons. Ondrej Sandanus
Diakonát: 11.06.1968
Presbyterát: 23.06.1968
1968 – 1970 kaplán Pruské
1970 – 1971 kaplán Ilava
1971 – 1974 kaplán Kysucké Nové Mesto
1974 – 1986 administrátor Skalité
1986 – 1990 farár Ochodnica
1990 – 2001 administrátor Krásno nad Kysucou
1990 – 1997 dekan Dekanátu Kysucké Nové Mesto
1997 monsignor
2001 – 2005 farár Makov
2005 – 2008 duchovný správca Charitného domu Beckov
2008 – 2011 výp. duchovný Kysucké Nové Mesto
2011 – 2018 na odpočinku Kysucké Nové Mesto
2018 – 2021 na odpočinku Nitra
https://www.facebook.com/groups/1187397154620364/permalink/4349782945048420/

Zomrel Mons. Ondrej Sandanus