Milí hlasujúci za projekty projektovej súťaže Žilinskej diecézy,  

srdečne Vás pozdravujeme a s vďakou myslíme na Vašu ochotu zapojiť sa do diecéznej projektovej súťaže hlasovaním za Vami vybraný projekt.    ( https://granty-dcza.webnode.sk/)

V tohtoročnom pôstnom období nás všetkých prekvapila nečakaná situácia epidémie. Chceme vás preto zároveň informovať, že mnohé skvelé aktivity v rámci aj vami podporených projektov, ktoré sa rozbehli vo vyše šesťdesiatich farnostiach našej diecézy, sa musia preložiť na neskorší čas. Veríme, že kritické obdobie s Božou pomocou zvládneme a budeme  môcť v zdraví a s novou chuťou vykročiť do života, ktorého plnosť pre nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním pripravil Ježiš. 

Prajeme Vám aj sebe požehnaný veľkonočný čas, aby sme v ňom dovolili Bohu odomknúť svoje srdcia. Aby Ježišova Láska s jej veľkodušnou odvahou darovať sa, menila všetko na pokoru, službu, obetu. Nech tak ako strom z Pružinského chotára v našej diecéze (na fotografii nižšie) si poradil s kameňom, aj my si poradíme so zaužívanými stereotypmi, ktoré by nás chceli oberať o slobodu Božích detí.

Za Pastoračný fond Žilinskej diecézy 
Anna Kondelová

Nová situácia ovplyvnila aj aprílové vydanie časopisu Naša Žilinská diecéza. Tento mesiac vyšlo číslo v elektronickej verzii, ktorú si môžete nájsť na www.nasadieceza.sk/news/elektronicka-verzia

Cesta obnovy života a vzťahov – Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy