V stredu 16. 5. 2018   v deň sviatku sv. Jána Nepomuckého po sv. omši bolo na farskom nádvorí stretnutie farníkov aj s malým agapé

 

 

 

Sviatok patróna našej farnosti sv. Jána Nepomuckého