Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA  DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických  kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk.     Web kampane      India 2018 .    Facebook kampaň

Článok:

Dalitské kresťanské ženy v Indii trpia trojakou diskrimináciou – rodovou, spoločenskou aj náboženskou. Sila viery im však pomáha vyrovnávať sa s ich trápením. Nová kampaň pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (známej aj ako Kirche in Not) SILA DALITSKÝCH ŽIEN sa zameriava na konkrétnu materiálnu a duchovnú pomoc týmto ženám a zároveň chce prostredníctvom ich životných príbehov inšpirovať Slovákov k zmene ich vlastného života. V rámci kampane navštívi Slovensko aj dalitská kresťanská aktivistka Sherin A. Devanantham z Indie.

Indických kresťanov stále intenzívnejšie ohrozujú radikálne skupiny hinduistických nacionalistov. Sloboda náboženstva garantovaná indickou ústavou sa tak otriasa v základoch. Aj napriek týmto hrozbám tí najchudobnejší z chudobných – príslušníci chudobnej kasty dalitov – objavujú kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré ich vyslobodzuje zo spoločenskej izolácie a pomáha im rásť. Pre ACN, vrátane slovenskej národnej kancelárie, je preto vecou kresťanskej lásky aj povinnosti pomôcť kresťanom v Indii, obzvlášť dalitským kresťanským ženám, ktoré trpia chudobou, ponižovaním a prenasledovaním.

ACN realizuje v severoindickom štáte Bihár pastoračné projekty už niekoľko rokov. V rámci podpory katolíckych spoločenstiev sa budujú tzv. viacúčelové haly, keďže v niektorých indických regiónoch je výstavba kostolov veľmi náročná, a tieto haly okrem funkcie chrámu slúžia dalitom aj ako komunitné a vzdelávacie centrá. Ďalším významným projektom sú tzv. malé kresťanské komunity. „Podporujeme členov skupiny, aby identifikovali problémy okolo seba a prakticky na ne reagovali. V dôsledku toho malé kresťanské komunity formujú ľudí, ktorí svojím svedectvom a konkrétnymi aktivitami prinášajú do spoločnosti hodnoty evanjelia,“ hovorí Veronique Vogelová, zodpovedná za projekty ACN v Indii.

 

 

Kampaň SILA DALITSKÝCH ŽIEN chce okrem výzvy o pomoc upriamiť pozornosť aj na silu viery dalitských kresťaniek, ktorá im zlepšuje kvalitu života, a tým inšpirovať aj ženy na Slovensku. Preto vznikol tzv. Album inšpirácií so skutočnými príbehmi indických žien. Svoj príbeh budú môcť čoskoro do albumu pridať aj Slovenky, a tak sa navzájom povzbudiť. V rámci duchovnej pomoci ženám v Indii sú všetci pozvaní pridať sa k modlitbe deviatnika s biblickými ženami. Zapojiť sa možno na webovej stránke kampane. Kampaň vyvrcholí osobnou návštevou Sherin Asha Devanantham na Slovensku v čase od 24.- 30. mája 2018. Ako dalitská kresťanka zažila Sherin mnoho príkoria, dnes však ako sociálna pracovníčka s dlhoročnými skúsenosťami bojuje za práva dalitov. 

 

 

INDIA 2018 – Kampaň SILA DALITSKÝCH ŽIEN: Inšpirácia a dobročinnosť v jednom