Aj tento rok sa naša farnosť  zapojila do projektu “Dobrá novina”. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách a súčasne zbierali finančné dary, ktorými “Dobrá novina” podporuje rozvojové projekty v Afrike. Tento rok sa vyzbierala pekná suma 1848 e.  

Koledovalo  sa pre   Alitenu  – historické centrum okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, vďaka evanjelizačnej práci  Sv. Justína de Jacobis.  Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky.

Všetkým, ktorí koledníkov  prijali  a zapojili sa do koledovania  úprimne ďakujeme.

 

Pred koledovaním

Jedna kolednícka skupina

https://youtu.be/CbG2WlPerF8

Dobrá novina 2017