Božie narodenie 
Ľudová hudba Tomčalovci


Video

Dobrá novina 2022

Tri skupinky koledníkov  navštívili okolo 50 domov, ktoré prispeli 1600 eurami.
V 28. ročníku koledníckej akcie Dobrá novina sa Koledovalo pre región Samburu
na severe Kene. Dobrú novinu organizuje eRko.
Video o projekte na tento rok.  Práca Jarumalských misionárov, stromy v polopúšti
v regióne Samburu.

Jedna zo skupín koledníkov Dobrej noviny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce 2022