V Stredu 29. 6.2022 na sviatok Petra a Pavla slúžil v našom kostole sv. omšu novokňaz  z koreňmi v Nesluši  Štefan Lašo.
Je synom  Štefana a Veroniky rod. Slotovej, narodený 7.4.1992 v Žiline a bol  vysvetený   11.6.2022 v Žiline.  

Domov - Farnosť Dobrého pastiera

Streda 29.6.2022 – novokňaz Štefan Lašo v Nesluši