1. Kvôli lockdownu,  ktorý nariadila Vláda SR sú od štvrtku 25. 11. 2021 všetky bohoslužby slávené len súkromne.  Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. 11. 2021 do odvolania udelil DIŠPENZ veriacim katolíkom latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

  2.  Sv. omše a ich úmysly budú slúžené v tých dňoch , ako boli nahlásené!!

  3.  „Nikodémova noc“ bude bývať v stredu v čase od 18:30-19:30h!!

  4. V nedeľu sa mala konať Adventná zbierka na Charitu.   Zapojte sa  do zbierky ponúkanými spôsobmi podpory aj online, veľmi pomôžete, na nasledovnom plagáte:
    na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111, poukážkou, QR kód… okrem kostolov… prípadne priamo prinesením na faru.

     

Oznamy 29.11.2021