V priebehu týždňa od Nedele 6.9 do Nedele 13.9. 2020 sa konali v našej farnosti ľudové misie. Viedli ich ich bratia zo Spoločnosti Božieho slova Ľudovít Feja  SVD, Pavol Baláž SVD a od štvrtka 10.9.2020 aj Ján Kušnír SVD. Predchádzajúce ľudové misie boli v roku 1999 a v roku 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feja Ľudovít SVD, Kaplán Misijný dom Božského Srdca.  Narodený 10. 11. 1969 v Námestove.  Od detstva sa chcel stať misionárom, preto vstúpil do Spoločnosti Božieho slova (verbisti). Za kňaza bol vysvätený v roku 2001. Jeho prvým pôsobiskom sa stala Bratislava – Petržalka. Neskôr ako misionár pôsobil v Ekvádore a Bolívii. Od návratu z misií v od roku 2015 pôsobil ako kaplán v Terchovej. Teraz kaplán v Misijnom dome vo Vidinej
Pavol Baláž SVD,  Misijný sekretár, Misijný dom Matky Božej Kalvária 3 949 01 Nitra,  narodený v obci Mníšek nad Popradom, ordinovaný v r. 2010, 2010 – 2011 – kaplán Terchová (Žilinská diecéza), k r. 2013 – misionár Santarém, régia Amazónia, Brazília.
Ján Kušnír SVD.  Rektor Misijného domu Misijný dom Matky Božej   Kalvária 3, Nitra –  6 rokov  pôsobil  v Mexiku 

Program ľudových misií vo farnosti Nesluša bol nasledovný:

Nedeľa – 6.9.2020

Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma
14:30 – Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža v rodine, vo svete a v Cirkvi“
15:30 – Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy v rodine, vo svete a v Cirkvi“.

Pondelok- 7.9.2020
Doobeda – Návšteva školy
15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi
Kristovi“. Po sv. omši bude kajúca pobožnosť.

Utorok – 8.9.2020
Doobeda – Návšteva školy
15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenie – odpustiť a prijať odpustenie,
dotyk Božieho milosrdenstva“

Po sv. omši je beseda s misionármi – misie a misijné poslanie Cirkvi.

Streda –9.9.2020

Doobeda – Návšteva obecného úradu
15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Krst, Viera, Cirkev“ – „Verím v jednu,
svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst.“
(Pri sv. omši je obnova krstných sľubov)
Po sv. omši bude Nikodémova noc ( iba vo Farskom kostole).

Štvrtok –10.9.2020

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Eucharistia – Spoznali ho pri lámaní chleba“
Po sv. omši je adorácia a po nej požehnanie chleba.

Piatok –11.9.2020
08:00 – návšteva chorých a udeľovanie sviatosti chorým
15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu milosrdenstvu
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána
Ježiša Krista”

Pri sv. omši pomazanie chorých.
Po sv. omši bude poklona pred krížom.

Sobota –12.9.2020

10:00 – stretnutie s deťmi
14:00 – stretnutie s prvoprimajúci a svata spoveď pre nich a ich rodicov.
17:45 – video prezentácia k misijnej téme
18:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Zmysel a poslanie rodiny – láska a úcta
vo vzťahoch“
Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov.
Po sv. omši je stretnutie s mládežou.

Nedeľa –13.9.2020

07:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma
11:00 – Sv. omša s misijnou kázňou (prvé sv. prijímanie) – Požehnanie misijného kríža

Foto

Video https://youtu.be/4nRfAihdHqA

Média o týchto troch misionároch

Misia pátra Feju v Južnej Amerike 

P. Ľudovít Feja SVD o Ekvádore 

Misionár Pavol Baláž SVD hovorí o amazónií 

 

Mladý misionár 2013

Brazília jar viery

Reholníci vymenili  habity za skafandre   

Moja Misia Kuba  

Moja misia 

Misionári na 100 percent 

Ľudové misie vo farnosti Nesluša 6.9 -13.9. 2020.