V utorok 20. 11. 2018 bola sv. omša k výročiu úmrtia vdp. Dekana Jána Tarabka.
Zúčastnili sa na nej aj naši bývalí farníci z Rudinskej, ktorí sa potom aj pomodlili
pri hrobe dekana Tarábka na cintoríne. 
Slúžili ju spolu traja dekani  náš pán farár:  Mgr. Martin Lisík školský dekan,
farár v tomto roku vzniknutej farnosti Rudinská  ICDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD. 
a  nový dekan Trenčianského dekanátu náš bývalý pán farár  Peter Beňo,
ktorý bol zároveň  aj kazateľom na tejto sv. omši. 

 

 

Omša k výročiu úmrtia vdp. Dekana Jána Tarabka aj za účasti farnosti Rudinská.