V nedeľu  9. septembra 2018 bolo na veľkej sv. omši bolo požehnanie školských tašiek.

   

Pán farár  zároveň poďakoval za  prácu pani kostolníčke Sidónii Kubištovej,  ktorá ukončila svoju službu  31. 8. 2018

Požehnanie školských tašiek, poďakovanie pani kostolníčke