ln

 
Farnosť sv. Jána Nepomuckého Nesluša – oznamy

18.nedeľa „cez rok“

 

Deň

Dátum

Čas

      Úmysel sv. omše

Liturgický kalendár

P

05.08.

18:30

Za ZaBP v rodine

Féria

U

06.08.

06:30

Za ZaBP  pre  Emíliu

PREMENENIE PÁNA

S

07.08.

06:30

+Štefánia  Patyková a
Rudolf Šimaljak

Féria

Š

08.08.

 

Nebude sv. omša

Sv. Dominika, kňaza

P

09.08.

18:30 

+Agnesa Viliam Radoslav

Sv. Terézie Benedikty od Kríža,
panny a mučenice, EU

S

10.08.

06:30

+Milan Paríš a Paulína

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

N

12.08.

07:30

11:00

+Jozef Peter Jozef Anna

 Za farnosť

 19. nedeľa „cez rok“

 Ďakujem za upratovanie placom Guckovce + Červené a prosím o upratovanie place Nižný koniec po p. Mačkovú .

Dnes je 1. nedeľa – zbierka pre potreby farnosti , Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

Zbierka šk.pomôcok + okuliare (misie) …do kostola pred oltár.

Časopis Naša diecéza – darčeky v zákristii kostola.

Oznamy 18. nedeľa „cez rok“