V utorok 6. júna 2017 sa konala zádušná omša za p. dekana Jána Tarábka, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia 1. júna 1917. Na omši aj na spomienke pri hrobe pána dekana  na cintoríne sa zúčastnili aj farníci z Rudinskej , ktorá patrila za jeho pôsobenia k farnosti Nesluša. Sv. omšu slúžil pán farár I. Pšenák s našim bývalým p. farárom P. Beňom, ktorý teraz pôsobí na Skalke nad Váhom a tiež  Albín Brachtýr  administrátor  farnosti   Rudina, pod ktorú v súčasnosti  patrí  aj  Rudinská.

Kázeň so spomienkami na pána dekana  mal p. farár Beňo, ktorý bol farárom v posledných rokoch života p. dekana Tarábka.

 

Omša pri príležitosti nedožitých sto rokov p. dekana Tarábka