V Nedeľu 14. augusta bola pri kaplnke v osade U Bielych sv. omša. Po  sv.  omši boli požehnané byliny  i obraz  pre jubilujúcich manželov. Miestny osadníci pripravili pre pútnikov  po sv. omši aj malé pohostenie.

posviackakaplnky_ubielych1956a

Obrázok je s posviacky tejto kaplnky v roku 1956.  Vysvätil ju Ján Tarábek . Túto pekne udržovanú kaplnku postavil v päťdesiatych rokoch 20. storočia Štefan Šulgan za pomoci ostatných obyvateľov osady.

Požehnanie bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatie Panny Márie vzniklo zrejme v Nemecku, kde je možné doložiť príslušné obrady požehnania už v 10. storočí. Už pohanský starovek poznal liečivú silu bylín, ale pripisoval ju magickým obradom pri ich zbieraní. Cirkev tento zvyk pokresťančila a vytvorila obrad požehnania bylín, aby vyzdvihla, že Boh je prameňom každej liečivej sily a na príhovor Panny Márie a svätých je možné získať uzdravenie.

Omša U Bielych 2016