PRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
2. Zjavenie Pána – 6. január
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
7. Všetkých svätých – 1. november
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december
9. Narodenie Pána – 25. december

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY
1. Obetovanie Pána – 2. február
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marec
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marec
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júl
8. Narodenie Panny Márie – 8. september
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. september
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. december

Prikázané sviatky