Cirkevné prikázania:

Svätiť prikázané sviatky.
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu.
Podporovať cirkevné ustanovizne.

Skutky kajúcnosti konáme v dňoch pokánia  – sú to jednotlivé piatky v roku a Pôstne obdobie, najmä Veľký týždeň. Popolcová streda a Veľký Piatok sú dňami prikázaného pôstu.

Povinné kajúce skutky sú:
  •  Zdržanlivosť od mäsa a mäsitých výrobkov  povinný dodržiavať veriaci , ktorí už dovŕšili  14. rok života na Popolcovú stredu a každý piatok, ak naň nepripadne niektorý deň, ktorý je uvedený medzi slávnosťami.  V piatok okrem Popolcovej stredy a Veľkého piatku možno vykonať iný náhradný skutok pokánia.
  •  Prikázaný pôst sú povinný zachovať veriaci ktorí dovŕšili 18 rok života a nezačali 60. rok.  Prakticky ho realizujeme tak,  že  sa raz najeme dosýta a dva razy citeľne menej bezmäsitých pokrmov.
Náhradný skutok pokánia v piatok :
  • Skutok nábožnosti: účasť na sv. omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec. 
  • Čítanie Svätého  minimálne  10 minút.
  • Skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo
  • Návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným a rodinám.  
  • Zrieknutie sa sledovanie televíznych programov (okrem správ), alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

Čo znamená zdržiavať sa mäsitého pokrmu?

Zdržiavať sa mäsitého pokrmu znamená: nejesť mäsitý pokrm.

  • Za mäsitý pokrm sa počítajú: mäso teplokrvných zvierat, vnútornosti teplokrvných zvierat (drobky), zakáľačková kaša,  jaternice, držky, tlačenka, údenárske výrobky, krv teplokrvných zvierat, slanina, škvarky, mäsová polievka z teplokrvných zvierat.
  • Za mäsitý pokrm sa nepočítajú: rybacie mäso a mäso z obojživelníkov…

Vo Svätom týždni (týždeň pred Veľkou nocou) nám cirkevná  nariaďuje nezúčastňovať sa na hlučných zábavách.

Čo znamená zachovávať pôst?

Zachovávať pôst znamená: najviac len raz cez deň sa nasýtiť.   Okrem toho jedného nasýtenia môžeme v deň pôstu jesť  ešte dva razy, nie však do sýtosti, ale menej ako inokedy.

V ktoré dni je prikázaný pôst?
Je prikázaný v tieto dni:    1. na Popolcovú stredu;    2. na Veľký piatok.

Komu je dovolené aj v dňoch pôstu denne i viac krát sa nasýtiť?

Dovolené je tým, ktorí ešte nedosiahli 18. rok, a tým, čo už začali 60. rok života, chorým a ťažko pracujúcim.


Nepovinné skutky pokánia

Okrem povinných skutkov kajúcnosti, nariadených cirkevnou vrchnosťou, sa veľmi odporúča konať aj nepovinné skutky z vlastnej iniciatívy. Veď sebazapieraním v dovolených veciach sa cvičíme premáhať pokušenia k veciam nedovoleným. Skutkami kajúcností získavame pomáhajúcu milosť, zbavujeme sa dočasných trestov, čo sme si zaslúžili za spáchané hriechy a duchovne sa zdokonaľujeme.

Skutky kajúcnosti, pôst